23948sdkhjf

SSAB kyler ner

SSAB uppger att den svaga utvecklingen på stålmarknaden har fortsatt även under andra kvartalet och bolaget måste därför anpassa produktionen.
Den svaga utvecklingen på stålmarknaden har fortsatt även under andra kvartalet. Utsikterna som gavs i samband med SSAB:s rapport för första kvartalet har inte förändrats.

Produktionen och leveranserna är fortsatt på en låg nivå och kapacitetsutnyttjandet ligger klart under 50 procent. För att anpassa produktionen till de låga leveranserna står båda masugnarna i Oxelösund stilla och från och med nästa vecka är även masugnen i Luleå avställd. Samtidigt har prispressen fortsatt. Detta sammantaget leder till att SSAB bedöms redovisa en rörelseförlust på drygt SEK 1 Mdr för första halvåret.

Det kostnadsbesparingsprogram som SSAB initierade i december fortlöper planenligt. Detta tillsammans med åtgärder för att minska kapitalbindningen medför att SSAB, trots det svaga resultatet, bedöms visa ett positivt operativt kassaflöde under första halvåret.

Avtal om kolpriser för 2009 har träffats med SSAB:s leverantörer. Priset i USD ligger 47 procent under de priser som SSAB betalade under fjolåret och gäller från 1 april. Priset för järnmalmspellets är ännu inte färdigförhandlat för SSAB:s del men de avtal om pelletspriser som träffats mellan ledande aktörer på världsmarknaden ligger 48 procent under fjolårspriserna och indikerar den nivå som även SSAB:s avtal väntas hamna på.

Källa: SSAB

Om bolaget
SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har 9 200 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.689