23948sdkhjf

BE Group förbättrar resultatet kraftigt

Högre stålpriser gav lagervinster i kvartalet. Avvecklingen av olönsamma enheter är snart klar.
BE Group förbättrade resultatet kraftigt i det tredje kvartalet.

Nettoomsättningen minskade med åtta procent och uppgick till 892 miljoner kronor (966). Rörelseresultatet förbättrades till 26 miljoner kronor (-117)

– Det tredje kvartalet 2016 är ytterligare ett steg i rätt riktning för BE Group. Trots en svag inledning på kvartalet nådde vi i våra affärsområden en volym som motsvarade föregående år. Främst beroende på den pågående omstruktureringen av verksamheterna i Tjeckien och Slovakien, redovisar BE Group totalt åtta procent lägre omsättning. Den prisökning på stål som skett under året har medfört lagervinster på 16 miljoner, säger BE Groups vd Anders Martinsson.

Kassaflödet fortsatte att förbättras jämfört med föregående år. Sett över de senaste tolv månaderna har 112 miljoner kronor genererats från den löpande verksamheten, vilket reducerat bolagets nettoskuld väsentligt.

– Den strukturprocess för avveckling av olönsamma enheter som inleddes under det andra kvartalet fortlöper enligt plan. Verksamheten i Slovakien och produktionsverksamheten i Estland avvecklas och försäljningen av plåt och aluminium på den tjeckiska marknaden avslutas. Under kvartalet har utförsäljningen av berörda lager slutförts, och antalet anställda reducerats. Omstruktureringen kommer att slutföras under 2016, säger Anders Martinsson.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.735