23948sdkhjf

Latours industrirörelse gör sitt bästa kvartal någonsin

Ser god marknad i Europa. Direkta effekter från Brexit hanterbara.
Investmentbolaget Latour, som äger flera industribolag, rapporterade en total tillväxt i nettoomsättningen på över 19 procent och en organisk tillväxt som överstiger 15 procent i det andra kvartalet.

"Vi kan konstatera att andra kvartalet 2016 blev industrirörelsens bästa kvartal någonsin. Tillväxten underbyggs av en bra byggkonjunktur i stora delar av Europa, men jag vågar nog också påstå att vi nästan i alla delar av vår verksamhet tar marknadsandelar. Hultafors Group växte under kvartalet organiskt med 19 procent och Swegon med 18 procent. Även ett affärsområde som Nord-Lock, som i första hand är exponerat mot allmän industri, visar tvåsiffriga organiska tillväxttal i kvartalet. Latour Industries växte med 7 procent", säger Latours vd Jan Svensson.

Marknadsutvecklingen i Europa bedömer bolaget som bra, särskilt i Norden med undantag av Norge. Utvecklingen är även gynnsam i Tyskland och stabil i flera andra delar av Europa. De direkta effekterna av Brexit tror Latour är hanterbara, men för samtliga affärsområden är England en inte oviktig exportmarknad. Vissa affärsområden har visserligen verksamhet i England som kan gynnas, men de omedelbara effekterna på befintliga affärsflöden är troligen mer negativa än positiva. De indirekta effekterna av Brexit är för oss liksom för många andra osäkra, heter det.

Latours substansvärde ökade till 320 kronor per aktie jämfört med 317 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 3,1 procent justerat för utdelning, jämfört med SIXRX som minskade med 3,7 procent. Substansvärdet per den 22 augusti uppgick till 339 kronor per aktie.

Latour bedriver i huvudsak sin verksamhet i två grenar, en helägd industrirörelse samt en portfölj av tio börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Utöver de två huvudsakliga verksamhetsgrenarna innehar Latour även ett antal delägda onoterade verksamheter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.096