23948sdkhjf

Metso och Wärtsilä bildar samföretag

Förnybar energi: Samföretaget blir en av Europas ledande leverantörer av medelstora och små kraft- och värmeanläggningar med inriktning på förnybara bränslelösningar.
Metso och Wärtsilä har tecknat ett avtal om att bilda ett samföretag där Metsos Heat & Power -affärsverksamhet (en affärsenhet inom Metso Power) slås samman med Wärtsiläs Biopower-verksamhet.

Det nya samföretaget blir en av Europas ledande leverantörer av medelstora och små kraft- och värmeanläggningar, med inriktning på förnybara bränslelösningar . Slutförandet av affären kräver godkännande från berörda myndigheter, vilka väntas erhållas under de kommande månaderna.

Det nya samföretaget kommer till 60 procent att ägas av Metso och till 40 procent av Wärtsilä . Den sammanlagda pro forma omsättningen för samföretaget i 2008 skulle uppskattningsvis vara 130 miljoner euro och antalet anställda omkring 200.

Genom samföretaget slår Metso Power, ett ledande företag inom pannteknologi, och Wärtsilä Biopower, en ledande leverantör av modulära kraftverk, samman sina resurser och sin expertis inom hållbar energiproduktion. Wärtsiläs rostpanneteknik och Metsos teknologi för fluidbäddförbränning kompletterar varandra och erbjuder lösningar för ett stort antal bränslen i kraftverk.

"Marknadsutsikterna för energiindustrin i stort och särskilt för förnybar energiproduktion är lovande. Metso och Wärtsilä kan nu effektivare än förut utveckla nya teknologier och lösningar tillsammans", säger Lennart Ohlsson, direktör för Metso Power."Bränsleflexibilitet är en viktig konkurrensfördel i framtiden och det nya företaget har goda förutsättningar att anta den utmaningen. Vi förväntar oss en stor efterfrågan på samföretagets produkter, tjänster och expertis", säger Christoph Vitzthum, direktör, Wärtsilä Power Plants.

Efterfrågan på kraftverk som kan drivas med förnybara bränslen har ökat till följd av höga energipriser och en ökad global energiförbrukning. Europeiska unionens mål att fram till år 2020 öka andelen primärenergi, som är baserad på förnybara energikällor, till 20 procent är en viktig bakomliggande faktor till grundandet av detta samföretag.

Metsos Heat & Power -affärsenhet består av Noviter Oy och VEÅ AB , båda dotterbolag till Metso Power. Affärsenheten har cirka 100 anställda i Skandinavien, de baltiska länderna och Ryssland. Metso Power planerar och tillverkar kraftproduktions- och kemikalieåtervinningssystem både åt kraftbolag och massa- och pappersindustrin globalt.

Wärtsilä Biopower , som är en del av Wärtsilä Power Plants, levererar och tillverkar biobränsledrivna kombikraftverk och värmeverk. Företaget har omkring 100 anställda i Finland. Samföretaget inverkar inte på Wärtsiläs affärsverksamhet inom motordrivna kraftverk som fortsätter erbjuda ett sortiment av flexibla kraftlösningar som baserar sig på flerbränsleteknik. Wärtsilä Biopower är en del av Wärtsilä Power Plants.

Metso är en internationell teknologikoncern vars omsättning år 2007 uppgick till över 6 miljarder euro. Metsos över 27 000 medarbetare i omkring 50 länder betjänar kunder i massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningsindustrin, energiindustrin samt i andra utvalda industribranscher.

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 17 000 proffs i 160 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs omsättning var 3,8 miljarder euro i 2007. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

Källa: Metsokoncernen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078