23948sdkhjf

Nytt från Volvo Personbilar

Volvo Personvagnar och Vägverket i gemensam offensiv mot trafikolyckor.
Volvo Personvagnar och Vägverket ska gemensamt verka för att undvika eller mildra effekterna av trafikolyckor. Det är innehållet i den avsiktsförklaring som Volvo Personvagnars VD, Fredrik Arp och Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö undertecknade i samband med att trafiksäkerhetsseminariet idag inleddes i Tylösand.

Vägverket har arbetat med sin nollvision sedan 1997 och Volvo Personvagnar presenterade 2007 en vision om att skapa bilar som inte skall krocka. På kortare sikt innebär den att ingen ska skadas eller dödas i en Volvo år 2020.

För att få en säker trafikmiljö krävs samarbete mellan tre huvudparter; biltillverkarna, förarna och de som ansvarar för vägar och övrig infrastruktur. Bilen och vägen blir alltmer beroende av varandra för att nya säkerhetslösningar skall kunna fungera så bra som möjligt. Redan idag har Volvo teknik som kan läsa av vägmarkeringarna och varna om föraren är på väg över på fel körbana. Vägverket och Volvo ska nu samarbeta för att bland annat hitta fler sätt som bil och väg kan kommunicera för att minska antalet riskfyllda trafiksituationer.

- Vår nya säkerhetsvision hjälper till att skapa fokus och att vi tar de utvecklingssteg som är nödvändiga för att upprätthålla vår ledande position inom säkerhet. Vårt samarbete med Vägverket gagnar båda parter och hjälper oss att göra rätt prioriteringar, säger Fredrik Arp, VD på Volvo Personvagnar.

- Framtida tekniska möjligheter tas bättre tillvara om det finns en konstruktiv dialog med industrin. Detta samarbete är i ett internationellt perspektiv unikt i sitt slag, menar Ingemar Skogö.
Volvo Personvagnars egen haverikommission har sedan början av 1970-talet samlat information om bilolyckor. I dag finns runt 36 000 olyckor dokumenterade och kunskapen används i det ständigt pågående utvecklingsarbetet av nya säkerhetslösningar.

- Kontinuerlig forskning och utveckling av säkerheten i och omkring våra bilar kommer att vara avgörande för att skapa en säkrare trafikmiljö och en olycksfri framtid. I vår strävan hoppas vi på ett framgångsrikt samarbete mellan myndigheter och fordonsindustri, säger Jan Ivarsson, Chef Strategi och Kravsättning Säkerhet på Volvo Personvagnar.

Fakta om avsiktsförklaringen:
• V olvo Personvagnar och Vägverket skall gemensamt hitta de kriterier och kvalitetsnivåer som gör att funktionaliteten hos infrastruktur och fordon i samverkan ökas till en nivå där Volvos och samhäl¬lets visioner om trafiksäkerheten kan nås.
• Volvo Personvagnar och Vägverket skall där så är möjligt och lämpligt, följa upp resultatet av de för-bättringar av fordon och infrastruktur som successivt kommer till stånd, allt i en lärande process för ytterligare förbättringar.
• Volvo Personvagnar och Vägverket skall sinsemellan utbyta data om kvalitet i de gränssnitt som utvecklas, för att det ska vara möjligt att utveckla systemet ytterligare. Exempel på sådana data är fordonsinsamlade trafikala data om väglag, infrastrukturkvalitet och incidenter.
• Volvo Personvagnar och Vägverket skall gemensamt och tillsammans med andra aktörer bidra till en säker användning av vägtransportsystemet och att körning sker inom systemets ramar, där så är nödvändigt med hjälp av teknik.

För mer information kontakta:
Thomas Andersson, Pressekreterare Vägverket: 0243-751 38
Maria Bohlin, Presschef Volvo Personvagnar: 031-59 65 25

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.14