23948sdkhjf

Gexco: Sammanläggning av aktier

Från och med i dag den 8 september 2008 handlas aktien i Gexco efter sammanläggning (så kallad omvänd split) 100:1.
GEXCO: SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Från och med i dag den 8 september 2008 handlas aktien i Gexco efter sammanläggning (så kallad omvänd split) 100:1.
Sammanläggningen innebär att ett hundra (100) gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie.

Ny handelspost från och med 8 september 2008 är 200 aktier.

Som exempel:

Den aktieägare som före sammanläggningen är ägare till 100 000 aktier kommer efter sammanläggningen att vara ägare till 1 000 aktier i Gexco.

Om Gexcos börskurs är 0,10 SEK före sammanläggningen blir den teoretisk 10 SEK efter sammanläggningen.

Värdet på innehavet är före sammanläggningen är 100 000 x 0,10 SEK det vill säga 10 000 SEK.

Värdet efter sammanläggningen är 1 000 x 10 SEK det vill säga 10 000 SEK.

Aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 100 före sammanläggningen kommer att få betalt i pengar för de överskjutande aktierna (1-99 aktier). Utbetalningen kommer att bokas in på aktieägarens bankkonto omkring den 24 september 2008.

Särerbjudande om courtagefri handel

Det är en fördel att äga hela handelsposter i Gexco eftersom det kan vara svårare att sälja eller köpa aktier som inte är en hel handelspost. Aktieägare i Gexco med ett aktieinnehav efter sammanläggningen som inte uppgår till en hel handelspost (200 aktier) eller som inte har ett innehav som är jämt delbart med 200 kommer att erbjudas att utan kostnad för courtage köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att innehavet skall bestå av hela handelsposter.

Särerbjudandet om courtagefri handel kommer att genomföras under cirka 3 veckor under september och oktober månad och kommer att administreras av Remium AB. Mer information om erbjudandet kommer att skickas direkt till berörda aktieägare.

Stockholm den 8 september 2008

Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jon Fangel, VD Gexco, tel. 0046 735 310035

Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 september 2008 kl. 08.00.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094