23948sdkhjf

Nytt från bilprovningen: Kampanj Däckrazzia

Var fjärde bil du möter har minst ett slitet däck - utan att föraren vet om det.
Bilprovningen

Var fjärde bil du möter har minst ett slitet däck - utan att föraren vet om det.

Mätningar vid däckrazzior runt om i Sverige i slutet av augusti och början av september 2007 visar att en tredjedel av alla drygt 3 000 undersökta bilar har minst ett slitet däck (3 mm mönsterdjup eller mindre). Samtidigt är det bara 20 procent av dem som kör med slitna däck som är medvetna om detta. I praktiken innebär detta att var fjärde bil som rullar på våra vägar körs på slitna däck utan att föraren vet om det.

- Om förare kör med slitna däck utan att vara medvetna om det ökar risken för olyckor, säger Mats Carlsson, utvecklingschef på NTF. Vet man om att man har slitna däck, har man i alla fall en teoretisk möjlighet att kompensera risken genom att sänka farten. Vi vill vi öka förares medvetenhet om däckens betydelse så att man regelbundet kontrollerar dem och förstår varför det är viktigt att byta dem i tid.

Av alla undersökta bilar hade 5,3 procent minst ett däck med olagligt mönsterdjup (mindre än 1,6 mm). Kvinnliga förare hade mer slitna däck än manliga förare och äldre bilar hade överlag mer slitna däck än nyare bilar.

Dålig koll på lufttrycket
Resultat från däckrazziorna 2007 visar att var tionde bil hade 1,6 bar eller mindre i minst ett däck. Detta kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering. Drygt var fjärde bil hade under 2,0 bar på minst ett däck, där redan 2,0 bar är alldeles för lågt lufttryck för de flesta bilar. Två av tre förare hade heller inte kontrollerat lufttrycket den senaste månaden eller visste inte när detta gjorts senast.

- En bidragande orsak till att svenska bilister sliter ut sina däck är att många kör med för lågt lufttryck i däcken, säger Cecilia Blom Granlund, informationschef på Bilprovningen. Lågt lufttryck innebär också ökad bränsleförbrukning och risk för att tappa kontrollen över bilen i en kritisk situation.
Kvinnliga förare hade generellt sämre koll på lufttrycket än manliga förare och däck på äldre bilar hade generellt sämre lufttryck än däck på nyare bilar.

Regionala skillnader
Däckrazzior genomfördes förra året i tolv län. Länen var Västerbotten, Västernorrland, Uppsala, Stockholm, Gotland, Sörmland, Västmanland, Värmland, Västra Götaland, Halland, Jönköping och Kronoberg. Jönköpings och Uppsala län utmärkte sig som bättre än övriga län där däckrazzior genomfördes. Sämst däck fanns i Gotlands län.

Däckrisk i var sjunde dödsolycka
När det gäller aktiv säkerhet, att undvika att en trafikolycka inträffar, spelar bra däck en avgörande roll. Enligt undersökningar i Finland[1] finns någon däckrisk med i var sjunde trafikolycka med dödlig utgång. Exempel på däckrisker är för väglaget olämpliga däck, slitna däck och däck med dåligt lufttryck.

Däckrazzior i september 2008
Under perioden fredagen den 5 till fredagen den 12 september 2008 genomförs däckrazzior på ett stort antal platser runt om i Sverige. Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.
Medan däckspecialister mäter mönsterdjup och lufttryck berättar en trafiksäkerhetsexpert från NTF om varför det är viktigt att ha bra mönsterdjup och rätt lufttryck i däcken. Föraren får också svara på ett par frågor. När däckkontrollen är klar får föraren en mönsterdjupsmätare, en blankett med uppmätt mönsterdjup och lufttryck på bilens däck samt ett informationsblad.
- Polisen gör egentligen däckrazzior varje dag, eftersom däckens skick är en av de saker vi kontrollerar när vi utför flygande inspektioner längs vägarna, säger Inge Carreman, trafikpolischef på Polismyndigheten i Södermanlands län. Men i kampanj Däckrazzia kan de förare som vill, få en mer utförlig kontroll av statusen på bilens däck. Dessutom sätter kampanjen fokus på förarens eget ansvar att hålla koll på bilens tekniska utrustning.

Kampanj Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschens Informationsråd och Vägverket. Syftet är att öka bilisternas kunskap om mönsterdjupets betydelse för trafiksäkerheten och om lufttryckets betydelse för miljön, trafiksäkerheten och privatekonomin. Kampanjen startade 2004.

Mer information
För mer in formation, kontakta:
Mats Carlsson, utvecklingschef, NTF,
mats.carlsson@ntf.se, 08-705 59 10, 070-311 24 30
Cecilia Blom Granlund, informationschef, Bilprovningen,
cecilia.granlund@bilprovningen.se, 08-759 22 79, 070-687 03 66
Inge Carreman, trafikpolischef, Polismyndigheten i Södermanlands län,
inge.carreman@polisen.se, 016-16 20 21, 070-331 35 41
Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd,
pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47
Thomas Andersson, presschef, Vägverket
thomas.andersson@vv.se, 0243-751 38, 070-693 68 70

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094