23948sdkhjf

Morphic: Årsredovisning

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007/08.
Årsredovisning för verksamhetsåret 2007/08

Morphic Technologies AB (publ) offentliggör härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret 1 maj 2007 – 30 april 2008. Bolaget kommer även att tidigarelägga rapportdatum för tremånadersrapporten för 2008/09 till den 17 september 2008.

Årsredovisningen finns tillgänglig via www.morphic.se/arsredovisning . De aktieägare som anmält att de önskar få den tryckta årsredovisningen hemskickad kommer att få den i brevlådan 22-23 sepbember.
Övriga kan beställa ett tryckt exemplar via 0586-673 90 eller info@morphic.se.

Förslag om ändring av räkenskapsår

Styrelsen avser att för årsstämman lägga fram förslag om ändring av räkenskapsår till kalenderår.

Förutsatt att årsstämman godtar förslaget kommer innevarande räkenskapsår att förkortas och omfatta perioden maj–dec 2008, med följande informationstillfällen:

• Delårsrapport för perioden maj–juli 2008: 17 september
• Delårsrapport för perioden maj–okt 2008: 19 december

Ytterligare rapporttillfällen meddelas efter årsstämman.

Stämman hålls den 20 oktober kl 13.00 på Göteborg Convention Centre (Hotel Gothia Towers), Mässans gata 24, Göteborg.

För mer information, kontakta gärna:
Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB
Tel: 070-676 73 93, e-post: johannes.falk@morphic.se

Detta är Morphic

Morphic Technologies är en växande svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller, vindkraft, energisystem och produktionsteknik. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Japan, Grekland, Italien och i Schweiz. Antalet medarbetare uppgår till ca 230 personer. Morphics B-aktie är sedan 4 mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs. Antalet aktieägare uppgår till ca 25 000. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 maj till 30 april.


Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.109