23948sdkhjf

Guld i Lappland

Lappland Goldminers har påträffat synligt guld vid borrningar i Tjålmträsk. Lappland Goldminers AB, listat på First North och Oslobörsens OTC lista, har avslutat ett bergkaxprogram i Tjålmträskområdet. Bergkaxprogrammet gav mycket intressanta förhöjningar i guldhalten över ett område, som nu utgör mål för fortsatta kärnborrningar, vilka nu direkt resulterat i påträffandet av synligt guld.
Tjålmträsk guldprospekteringsprojekt ligger längs Guldlinjen i Västerbotten, cirka 5 km söder om Sorsele. Projektet inleddes sedan man för några år sedan fann kraftigt guldmineraliserade block i området varav ett med extrem hög halt om 350 g/t och en stor mängd block med guldhalter från 1 – 31 g/t.

Vid 2007 års kärnborrningar i området påvisades ett antal guldmineraliserade borrsektioner inom två delområden cirka 600 m ifrån varandra. Relationen mellan dessa delområden utreddes ytterligare genom geofysiska mätningar tillsammans med provtagning av bergkax och bottenmorän. Resultaten visar att ytterligare ett guldanomalt område förekommer mellan de tidigare kända mineraliseringarna. Resultaten visar också att den sydliga mineraliseringen förefaller att fortsätta mot öster. Den tolkade guldmineraliserade strukturen är omkring 1 600 meter lång i omvandlade metavulkaniter och metagråvackor. Den södra flanken på strukturen gränsar till Revsundsgranit.

– Tjålmträskområdet utgör ett mycket spännande guldprospekteringsområde p.g.a. den stora mängd guldmineraliserade block, som här har påträffats. När samtliga data nu har analyserats från området utökar vi satsningen med ytterligare kärnborrningar för att söka källan till dessa block. I en första fas borrar vi tio korta hål och 900 borrmeter. Nio av dessa borrhål ska kontrollera guldmineraliseringens fortsättning i riktning mot öster. Kärnborrningarna har påbörjats i början av april. I ett av kärnborrhålen, borrhål 200803, har vi påträffat synligt guld på sex ställen, inom en sektion på 1,7 meter. Denna sektion ingår i en kvartsomvandlad bergart från 35 - 43 meters djup, säger Lappland Goldminers VD Karl-Åke Johansson.

Pressmeddelande från Lappland Goldminers AB
Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.189