23948sdkhjf

Lyckat genombrott i Hallandsås

Med dunder och brak bröt Åsas väldiga borrhuvud igenom bergväggen i mellanpåslaget tidigare idag. – Genombrottet är en milstolpe i arbetet med att bygga bort en av Västkustbanans största flaskhalsar, säger Anders Strandberg, tf projektchef på Banverket.
150 meter under markytan gjorde tunnelborrmaskinen Åsa idag det första av fyra genombrott under sin resa i Hallandsås. Åsa gick igenom bergväggen till mellanpåslaget, arbetstunneln mitt på Hallandsås.

– Hallandsås mycket varierande geologi och höga vattentryck ställer stora krav på projektets personal och ständig anpassning av produktionen. Alla våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb för att komma hit, säger Anders Rehnström, projektdirektör, Skanska-Vinci.

Säker metod bygger tät tunnel
Tunnelborrmaskinen Åsa har borrat 2 522 meter. Totalt är över 50 procent av Hallandsåstunneln klar. Nu väntar ett två månader långt serviceuppehåll. Därefter fortsätter borrningen norrut.
– Efter Åsas första 2,5 kilometer kan vi konstatera att borrningen går långsammare än beräknat, men att vi bygger en tät och stabil tunnel och att vi har en säker metod som uppfyller alla tekniska och miljömässiga krav, säger Anders Rehnström.

Ett steg närmare färdig tunnel
Genombrottet innebär att Banverket och Skanska-Vinci är ett steg närmare en färdig Hallandsåstunnel. Med tunneln kommer kapaciteten över Hallandsås att öka från dagens 4 tåg per timme till 24. Det innebär att mer trafik kan flyttas över från väg till järnväg, vilket är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Pressmeddelande från Banverket
www.banverket.se
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.113