23948sdkhjf

B&B TOOLS förvärvar industriåterförsäljare i södra Norge

B&B TOOLS har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i TOOLS Globus Trading AS ("Globus Trading"). Globus Trading är en av de ledande leveran­törerna av verktyg, personlig skyddsutrustning, infästningar och andra industri­förnödenheter till offshore- och verkstadsindustrin i södra Norge. Globus Trading omsätter cirka 30 MSEK per år och har 7 anställda.
"TOOLS Globus Trading har en stark position på industri­marknaden i södra Norge", säger Johan Falk, vVD i B&B TOOLS. "Det är ett väletablerat företag med hög kompe­tens och goda möjligheter till vidare utveckling av verksam­heten."

Efter eliminering av B&B TOOLS-koncernens nuvarande försäljning till Globus Trading uppskattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 20 MSEK. Tillträde beräknas ske i april 2008 efter att berörda myndigheters medgivande inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie från tillträdet.

Stockholm den 28 mars 2008

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk, vVD, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30
Mats Karlqvist, Direktör - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32


B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter över 9 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 3 200 anställda.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

B&B TOOLS förvärvar industriåterförsäljare i södra Norge (PDF)

Pressmeddelande från B&B Tools
www.bb.se

Källa: www.bb.se

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.156