23948sdkhjf

Högt antal arbetsolyckor oroar trots minskning totalt av arbetsskadorna

Högt antal arbetsolyckor oroar trots minskning totalt av arbetsskadorna
Något större andel kvinnor har anmält arbetssjukdom. För arbetsolyckorna som medfört frånvaro råder motsatt förhållande, nästan 2/3-delar av anmälningarna kommer från män. Tillverkningsindustrin är i faktiska tal den mest olycksdrabbade branschen följt av vård och omsorg samt byggverksamhet. Även transportsektorn och skola/utbildning har höga olyckstal.

- Utvecklingen går åt rätt håll när det gäller arbetssjukdomarna, kommenterar Mikael Sjöberg, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket. Förhoppningsvis rör det sig om en ihållande tendens. Bättre arbetsmiljöförhållanden är säkert en del av förklaringen till att anmälningarna till Försäkringskassan går ned.

- För arbetsolyckornas del finns dock fortsatt grund till oro. Det måste till större fokus på säkerhet ute på arbetsplatserna. Det höga arbetstempot i vissa branscher, gör det ännu viktigare att kartlägga och åtgärda riskerna.

Fr o m 2002 saknas uppgift om genomsnittlig frånvaro per arbetsolycka. I början av 2000-talet låg den på 45 dagar/olycksfall. Gäller detta fortfarande, kan man uppskatta förlusten på grund av arbetsolyckor ifjol till drygt 1,4 miljoner arbetsdagar.

- Förutom lidandet för den enskilde handlar det således om stora skador i produktivitetsbortfall och för samhällsekonomin i stort, framhåller Mikael Sjöberg.

Källa: Arbetsmiljöverket (AV).

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Tipsa en kollega

0.079