23948sdkhjf

Målet – återvinna 10 000 ton metaller per år

Fortum Recycling & Waste ska investera ca 116 miljoner kronor i ett toppmodernt metallraffinaderi för återvinning av icke magnetiska metaller.

Raffinaderiet uppförs i Norrsundet utanför Gävle och startar i höst. Den nya anläggningen kommer att vidareförädla metaller och därmed minska behovet av utvinning av jungfruliga, kritiska metaller. Anläggningen blir den nordligast placerade i Europa, ett faktum vilket innebära ett minskat behov av att transportera icke magnetiska metaller längre sträckor för återvinning.

– Genom att vi kan erbjuda smältverken återvunnet material i stället för jungfruligt, kan dessa i sin tur erbjuda industrin material med lägre koldioxidavtryck, säger Joakim Landström, chef för verksamhet kring aska och slagg inom Fortum Recycling & Waste, i en kommentar.

Det nya metallraffinaderiet byggs i Stora Ensos gamla lokaler i Norrsundet. Arbetet startade under hösten med renovering av delar av det gamla sågverket på platsen. I den nya metallåtervinningsanläggningen vidareförädlas och återvinns bland annat rostfritt stål, aluminium, koppar och mässing från bottenslagg som kommer från förbränningsanläggningar i Norden. I metallraffinaderiet sker ytterligare separering och sortering med hjälp av siktar, magneter, virvelströmsseparatorer och sensorbaserade maskiner. Den förädlade metallen skickas sedan vidare till smältverk för att användas till ny metallproduktion.

I dagsläget har man tillstånd att återvinna 10 000 ton metaller per år, men planer finns på att ansöka om att få utöka till totalt 80 000 ton per år enligt Joakim Landström.

Metallåtervinning och CO2:

Genom att använda återvunna metaller i stället för jungfruliga metaller kan man göra stora CO2-besparingar. Genom att exempelvis använda återvunnet aluminium sparas 10,6 CO2-ekvivalenter per kg material jämfört med jungfruligt material som kräver gruvdrift och produktion av nytt aluminium. Detta innebär att koldixidutsläppen minskar med 96 % vid en jämförelse mellan återvunnen aluminium och nyproducerad dito.

Källa: Återvinningsindustrierna

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078