23948sdkhjf

LKAB: "Det kan bli varsel på upp till 300 personer"

Flaskhalsen på Malmbanan får nu rejäla konsekvenser – LKAB tvingas bromsa produktionen med en miljon ton per år.  På sikt befarar bolaget varsel, stoppad verksamhet och förlorade intäkter som kan påverka framtida investeringar.

Trafiken är igång på Malmbanan men LKAB har ännu inte kunna minska på sitt lager av järnmalmsprodukter. Det får nu rejäla konsekvenser.

– Vi tvingas dra ner produktionen. I ett första skede minskar vi nu med cirka en miljon ton per år. Men läget är så allvarligt att om vi inte kan köra fler malmtåg måste vi stoppa ännu mer verksamhet och varsla personal, säger LKAB:s vd Jan Moström i ett pressmeddelande.

Utöver de tidigare stoppen på grund av urspårningar påbörjas snart också banarbete vilket innebär mindre kapacitet på järnvägen.

Bolaget uppger att man har järnmalmsprodukter motsvarande 600 fulla tåg i högar på Kiruna och Svappavaara, som väntar på att bli levererade till kunder. Lagren i sig är inte det största problemet, utan att leveranskapaciteten är lägre än den planerade produktion, menar Jan Moström.

– Utan åtgärder ser vi att våra lager skulle fortsätta växa kraftigt de kommande åren. De planerade underhållsarbetena på Malmbanan drar ner kapaciteten ännu mer eftersom trafiken då stoppas långa perioder. Kan vi inte tillsammans med Trafikverket och norska BaneNor på allvar få upp kapaciteten inom befintligt system så kommer vi att tvingas till än mer drastiska åtgärder. Då måste ett pelletsverk med tillhörande anrikningsverk och gruvproduktion stängas. Det innebär i sådana fall varsel av personal, säger Jan Moström.

LKAB överväger nu nedstängning i antingen Kiruna eller Svappavaara, beroende på vad som innebär minst skada för bolaget. Att begränsa produktionen ytterligare skulle med dagens priser innebära ett intäktsbortfall på runt 5 miljarder årligen.

– Vi är redan tvungna att begränsa rågodstransporter mellan Svappavaara och Malmberget och sänker därmed produktionen i Malmberget med en miljon ton per år, motsvarande intäkter på drygt en miljard kronor med dagens priser. Vi ska också bland annat minska mängden extern arbetskraft och föra över mer arbete på egen personal. Det handlar om att sänka kostnaderna när produktionsvolymerna sjunker och att behålla så mycket av vår egen kompetens som möjligt om vi tvingas stänga verksamhet. Hamnar vi där så gäller det att kunna komma i gång så snabbt som transportkapaciteten tillåter, säger Jan Moström i en kommentar.

Enligt LKAB visar Trafikverkets kapacitetsanalyser att trots planerade åtgärder fram till 2030 så beräknas banans kapacitet försämras i takt med att övrig trafik förväntas öka.

– Det här är inte en situation som kan lösas med några mindre förändringar. Vi kommer att göra allt i vår makt för att inte behöva stänga ett pelletsverk och varsla personal. Vi ska tillsammans med Trafikverket och andra aktörer försöka öka tågtrafiken så att vi kan börja beta av lagret eller åtminstone inte bygga mer. Ska det vara möjligt så kommer det krävas att man vänder på varje sten, säger Jan Moström.

För LKAB:s del innebär uteblivna intäkter utöver risk för varsel på grund av minskad produktion också en risk att de framtida stora investeringar i bland annat koldioxidfri produktion av järnsvamp påverkas. Bolaget efterlyser nu politiska krafttag.

– Nu behövs också tydliga politiska besked för utbyggnad av kapaciteten både i närtid och på sikt, utöver vad som finns i plan, för att skapa den kapacitet som krävs på banan. Att behöva dra ner på produktionen trots att kunderna skriker efter våra produkter och vi tjänar bra med pengar, det är bittert, kommenterar Jan Moström.

I ett värsta scenario kan leveransproblemen resultera i ett storvarsel, rapporterar SVT.

- Det kan bli varsel på upp till 300 personer, säger Niklas Johansson, LKAB.s informationsdirektör till tidningen.

Artikeln kan komma att uppdateras under dagen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093