23948sdkhjf

Nordic Route får fortsätta leta koncessionsmineraler

Företaget Nordic Route Explorations får förlängt undersökningstillstånd med ytterligare tre år i Åsele.

Bergmästare har beviljat Nordic Route Explorations en förlängning av undersökningstillståndet för Klippan nr 1001, beläget i Åsele.

Företaget beviljades undersökningstillstånd redan 2000 och har sedan dess använt sig av flera olika provtagningsmetoder såsom moränprovtagning och block- och hällkartering. Samtliga prover ska ha analyserats med XRF ( Multi-Element Fine Fraction Analysis, "MEFFA").

I den ansökan som gjordes för tre år uppgav företaget att man sökte efter guld. I nuvarande ansökan specificeras inte vad man letar mer än till "koncessionsmineraler", vilket enligt svensk lag innefattar en rad olika metaller.

En fastighetsägare motsätter sig en förlängning av undersökningstillståndet med motiveringen att gamla borrhålsrör lämnats kvar och ungskogsbestånd skadats vid provtagningen. Företaget ska dock ha betalat en straffavgift på 243 342 kronor och Bergsmästaren har gjort bedömningen att företaget kan fortsätta med provtagningen fram till december 2026 med följande motivering:

"Sökanden har under de första åren av undersökningstillståndets giltighetstid lagt ned ett
ändamålsenligt undersökningsarbete i form av moränprovtagning där samtliga prover
har analyserats samt utfört block- och hällkartering. Det är sökandens avsikt att fortsätta
sina undersökningar i området där den nuvarande arbetsplanen innefattar kärnborrning,
moränprovtagning, geologisk hällprovtagning samt geofysiska mätningar. Bergmästaren bedömer att det finns sådana skäl som krävs för en förlängning av undersökningstillståndets giltighetstid. Ansökan om förlängd giltighetstid ska därmed beviljas."

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094