23948sdkhjf

Damstahls stålanalys 2024: Spännande år, trots osäkerhet

Damstahls nordiska CPO och supply chain-direktör Henrik Örskov och Jan Knaak, COO från Damstahl i Tyskland, har sammanfattat marknadstrenderna för rostfritt stål och ger en uppfattning om stålmarknadens utveckling framåt.

Stålkommentaren utarbetas av Damstahl. Metal Supply tar inte ansvar för prognoser.

2024 har hittills varit en ganska bra start på marknaden när det gäller sålt tonnage, men det finns fortfarande viss osäkerhet om den framtida utvecklingen inom rostfritt stålindustrin.

Priserna för platta produkter och svetsade rör ökar något, och stång från Indien kommer snart att följa med uppåt på grund av de höga skrotpriserna och fraktsituationen i Röda havet.

Det blir intressant att se hur Kina startar upp efter Renminbi-perioden och om efterfrågan där också börjar öka igen, vilket då skulle kunna leda till högre exportpriser.

Produktgrupper:

Stång:
Utbud och efterfrågan på stång är för närvarande mycket balanserad. Avvecklingen av lager under 2023 har skapat vissa gap i lagren hos distributörerna i EU, men verkens lager gör det möjligt att fylla på dem med kort varsel. Vi börjar också få rapporter från ett par europeiska verk just nu om längre ledtider - särskilt när det gäller smidda stängers dimensioner och martensitiska material.

Från Asien är ledtiderna för närvarande något förlängda på grund av fartygens transit tid västerut, men produktionskapaciteten i Asien är mer än tillräcklig för den aktuella efterfrågesituationen från EU.

Rör:
När det gäller sömlösa rör kan vi se att ledtider och priser är ganska stabila, vilket är intressant eftersom dessa produkter är mindre volatila jämfört med de andra som har nämnts tidigare. Därför är lager- och leveranssituationen under kontroll och vi kan tillgodose efterfrågan.

När vi tittar på situationen för svetsade rör har verken som tillverkar rör fortfarande relativt höga lagervolymer vilket innebär god tillgänglighet och korta ledtider.

Den övergripande största oron för alla EU-verk som tillverkar rör just nu är prisnivån, som ligger under deras produktionskostnad och rör säljs till priser under priset för plåt. Detta är uppenbart inte en hållbar situation vilket är anledningen till att priserna ökar.

Plåt:
Generellt sett har 2024 börjat bättre än förväntat och på en något högre nivå än vid slutet av 2023. Verken vi arbetar med har upplevt en bra tillströmning av order, även om det inte har varit mycket positiv feedback från marknaden. Särskilt för kallvalsad plåt har orderingången varit extremt positiv.

Vi är mycket spända över att se om detta kommer att fortsätta eller om det har varit en effekt av "destocking" både hos distributörer och slutanvändare.

Samtidigt är vi spända över konsekvenserna av den pågående strejken på Acerinox, där vi naturligtvis vidtar alla försiktighetsåtgärder från vår sida och samma sak med gäller för strejkerna i Finland som vi nämnt tidigare.

Rördelar:
Den allmänna tillgången för rördelar är ganska stabil just nu. Vi ser inga förändringar i ledtider förutom de problem som kan uppstå baserat på situationen i Röda havet. Priserna har sakta börjat röra sig uppåt. Flänsar har redan börjat öka, vilket är rimligt då de normalt följer priset på stång. Priset på rördelar har varit stabilt under en tid, men nu pratar leverantörerna också om prisökningar, på grund av rörelsen från verken som tillverkar rör. Allt som allt råder en stabil tillgång på rördelar, men med en del prisökningar den närmaste tiden.

Prisutveckling:

Nickel (LME 3 månader):
Nickel visar en stabil start på 2024, vilket inte har varit vanligt under de senaste åren där Nickel alltid har varit det mest volatila råmaterialet. För närvarande är det 17 000 $/ton (28.02.24), och det är på samma nivå som vi mer eller mindre har sett de senaste tre månaderna. Rykten säger att gruvföretagen inte kommer att kunna arbeta lönsamt om Nickel går under 16 000 $/ton, men detta gäller endast för gruvdriften utanför Indonesien. Då Indonesien har blivit världens största leverantör av Nickel, trots att nickeltypen som produceras i Indonesien är av lägre kvalitet när det gäller att producera rostfritt stål, matchar utbudet fortfarande efterfrågan från marknaden.

Krom:
Priset för krom ligger fortfarande fast för Q1/2024 med en nivå på 1,44 $/lb. och att ge en prognos för krom är ganska svårt. Rykten säger att det finns en god kapacitet av krom som matchar efterfrågan på marknaden, samtidigt som vi fortfarande hör rapporter om kritisk energiförsörjning i Sydafrika vilket skapar svåra förutsättningar för kromproduktionen.

Ferromolybden:
Efter prisrallyt i början av 2023 har priset för Ferromolybden varit ganska stabilt i början av 2024 med värden mellan 45 000 - 47 000 €/ton. Något som gör planering och prissättning mycket enklare nu jämfört med situationen för ett år sedan.

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis ser vi fram emot ett mycket spännande 2024, som redan präglas av olika geopolitiska utmaningar vilka bidrar till osäkerheten kring utvecklingen av den europeiska ekonomin. Lyckligtvis ser vi flera marknadssegment med tillväxt och vi kommer att utöka och stärka vårt fokus på hållbarhet och digitalisering för att kunna skapa värde för våra kunder och partners generellt under 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11