23948sdkhjf

Så var stålåret 2023

I publikationen Stålåret 2023 summerar Jernkontoret året som gått. Rubriken "Investeringar för en hållbar framtid i en orolig tid" beskriver 2023 väl.

Jernkontoret inleder med att skriva att oroligheterna i världen fortsatt sätter avtryck, där krig och prisökningar påverkar järn- och stålindustrin.

Däremot gick det att se en viss återhämtning i efterfrågan på handelsfärdigt stål.

– Den globala efterfrågan på stål ökade med 1,8 procent under 2023. Utvecklingen i världen går åt olika håll. Framför allt ser vi ökad efterfrågan i tillväxtekonomier såsom Indien och ASEAN-länderna i Sydostasien. Där ökade efterfrågan på stål med 9 respektive 4 procent. Även i Kina såg vi en viss en ökning under året, medan efterfrågan i särskilt Europa försvagades och fortsatte nedåt, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i en kommentar.

Inbromsningen inom byggbranschen och metallarbetande industri påverkade också den svenska stålkonsumtionen. Trots positiva tongångar inom bilindustrin och verkstadsindustrin föll den svenska stålkonsumtionen med 7 procent, till och med tredje kvartalet.

Jernkontoret lyfter dock flera viktiga satsningar. Bland annat Ovakos nya vätgasanläggning som invigdes 2023 och SSAB:s spadtag för ljusbågsugnen i Oxelösund.

– Under året har vi kunnat se hur omställningen i järn- och stålindustrin fortsätter att realiseras. Nya investeringar, invigningar av nya anläggningar och nya produkter som sänker koldioxidutsläppen är alla konkreta exempel på hur de svenska järn- och stålföretagen fortsätter med sitt ambitiösa arbete för att bidra till omställning och svensk konkurrenskraft, avslutar Jernkontorets vd Annika Roos.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.095