23948sdkhjf

Damstahls stålanalys: ”Ett mycket speciellt 2023”

Damstahls nordiska CPO och supply chain-direktör Henrik Bonderup Örskov och Jan Knaak, COO från Damstahl i Tyskland, har sammanfattat marknadstrenderna för rostfritt stål och ger en uppfattning om stålmarknadens utveckling framåt.

För närvarande är marknaden för rostfritt stål ganska lugn, särskilt på grund av den fortsatt svaga tyska marknaden, som är huvuddrivkraften i Europa, och eftersom vi närmar oss årets slut kommer kunder inte att lagra material som inte kommer att användas under 2023. 

Det förväntas också att den vanligtvis svaga december kommer att vara ännu lugnare jämfört med tidigare år. Den tyska föreningen VDMA rapporterar att Tyskland ligger på index 80 jämfört med 2022, men å andra sidan visar PMI (Purchasing Managers Index) i Tyskland en stark utveckling mot 42,3 poäng, upp från bottennivån 38,8 poäng i juli 2023.

Prisutveckling

Nickel (LME 3 månader)

Under 2023 har priset på nickel betett sig mycket märkligt. I september rapporterades ett pris på 19.500 $/ton, men detta föll sedan kraftigt till en nivå på 15.500 $/ton, vilket innebär att nickel jämfört med början av 2023 har förlorat 50% av sitt värde på LME och nått en tvåårslägsta. Att ge en prognos för nickel nu är nästan omöjligt - det finns flera rykten om exportförbud från Indonesien eller minskad produktion av nickel i Indonesien, vilket görs för att säkra nickelreserverna för kommande generationer. Även diskussionerna om batterier för elbilar håller i sig. Alla dessa faktorer kan påverka nickelpriset, men när och hur mycket är oklart för tillfället.

Mintec förväntar sig dock en kraftig ökning till en nivå mellan 20 - 25.000 $ inom kort.

Krom:
I början av oktober publicerades tillägget för krom för fjärde kvartalet 2023. Det visar en liten ökning med 1,53 $/lb, men det kan ses som en stabilisering av priset. Kinas marknadsinflytande har blivit mycket större under 2023. Sydafrika har fortfarande de största reserverna av krom, men på grund av den dåliga infrastrukturen i landet kan bara en mindre del av det omvandlas till ferrokrom.

Ferromolybden:

Liksom nickel har ferromolybden förlorat mycket I värde under 2023. Året började med ett pris på 64.150 $/ton och nådde en topp i februari med cirka 105.500 $/ton. Nu har priset för ferromolybden fallit till 42.000 $/ton, vilket är en minskning med ungefär 35% jämfört med januari. Den nuvarande prisnivån kan ses som en stabil prisnivå.

Skrot:

Skrotpiserna förblir ganska stabila för närvarande, med ett pris på 1.280 €/ton (V2A). Eftersom den totala produktionen och konsumtionen av rostfritt stål är på en låg aktivitetsnivå, balanserar tillgång och efterfrågan på skrot bra för tillfället. Det blir intressant att se utvecklingen från och med 2024, eftersom den gröna agendan endast kan hanteras med en ökning av skrotandelen i produktionen av rostfritt stål.

De stabila skrotpriserna är också anledningen till att priserna inte sjunker baserat på det lägre nickelpriset, eftersom 85% av EU:s produktion av rostfritt stål är baserad på skrot.

Energikostnader:

Prognosen var att naturgaspriserna skulle öka under fjärde kvartalet med en topp vid årets slut, men hittills har priserna varit stabila eller bara ökat något. Den europeiska efterfrågan på LNG har varit ganska låg på grund av det milda höstvädret över hela kontinenten. Dessutom är de europeiska lagren nästan fulla, vilket är ovanligt. Strejker vid australiska LNG-exportanläggningar och konflikten i Israel har orsakat en viss volatilitet I marknaden, men risken för störningar I leveranskedjan verkar vara under kontroll för närvarande.

Elektricitet:

Även här förväntade vi oss en säsongsbetonad ökning under fjärde kvartalet. Priserna har varit låga längre än förväntat och vi har sannolikt inte sett toppen för 2023 ännu. Ökande kostnader borde driva upp elpriserna i enlighet med den säsongsbetonade efterfrågan. Samtidigt ser vi ingen utveckling i de energitillägg som tas ut av stålverken.

Produktgrupper: Stångstål

På grund av den övergripande låga marknadsaktiviteten är tillgängligheten av stångstål från både EU och Indien stabil och leveranstiderna är korta jämfört med 2022. Under året har situationen varit ganska likartad och det har inte funnits några bristområden.

Man har också observerat att kapaciteten i Indien är för hög. Detta har blivit tydligt efter att EU generellt har tenderat att flytta mer volymer till Indien under 2023. Som ett resultat av detta har verken ökat sin kapacitet. Nu märker man dock att marknaden i EU är mättad, vilket gör att det för tillfället inte finns utrymme för ytterligare tillväxt.

Safeguard-åtgärderna att löpa ut i slutet av juni 2024 och vi vet inte om en ny åtgärd följer efter Safeguard ännu. EU får nämligen inte förlänga Safeguard ytterligare.

Rör

Försörjningssituationen för rör har inte förändrats mycket sedan vår senaste rapport I juni 2023.

Den övergripande tillgängligheten är fortfarande god och leveranstiderna har blivit ännu mer tillförlitliga, tyvärr på grund av den lägre marknadsaktiviteten. Vi ser fortfarande flera segment med hög aktivitet såsom inom farmaceutiska industrin samt vatten- och avloppsindustrin. Detta medför att vi för de mest efterfrågade produkterna inom dessa segment behöver vi fortfarande planera väl i förväg.

Rördelar

Priser och tillgänglighet för rostfria rördelar har varit ganska stabila sedan mars 2023. Nu i november kan vi för första gången på flera månader se en svag uppåtgående trend för dessa.

Plåt

De förseningar från vissa verk som vi upplevde efter sommarsemestern är nu borta och vi ser en mycket stabil försörjningssituation. Även om lagernivåerna har sjunkit de senaste månaderna, förblir inköparna försiktiga med att åter bygga upp sina lager, sannolikt på grund av den nuvarande osäkerheten I marknaden. På grund av den låga efterfrågan överväger därför några europeiska verk att förlänga sin schemalagda underhållsperiod.

Europeiska kommissionens undersökning av åtgärder mot rostfria kallvalsade platta produkter med ursprung i Indonesien har haft en märkbar effekt på internationell handel och importen till EU har minskat avsevärt.

Sammanfattning

2023 är ett mycket speciellt år för rostfritt stålindustrin. Att se både stora prisfall kombinerat med en svag marknad gör att affärerna blir extremt svåra att förutsäga. För 2024 förväntar och hoppas vi på en uppgång på marknaden.

 Här kan ni läsa om Damstahls tidigare marknadsanalys i oktober.

Stålkommentaren utarbetades av Damstahl. Metal Supply tar inte ansvar för prognoser.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.08