23948sdkhjf

Damstahls stålanalys: 2023 har varit tufft för rostfritt stål

Damstahls nordiska CPO och supply chain-direktör Henrik Bonderup Örskov har sammanfattat marknadstrenderna för rostfritt stål och ger en uppfattning om stålmarknadens utveckling framåt. Ett år som började tufft för stålmarknaden, men som har sina ljusglimtar...

Allmän marknadstrend

Aktivitetsnivån i flera sektorer är fortsatt ganska låg, huvudsakligen drivet av Tyskland som under de två senaste kvartalen visat på recession och som totalt väntas minska med 0,3% under 2023. Detta beror på flera olika faktorer där huvudorsaken fortfarande kan hittas i de senaste årens störningar på energi och en lägre statlig efterfrågan för att inte driva på inflationen igen. En god signal är PMI, som förväntas öka +50 vid slutet av detta år medan den för närvarande bara visar 39. Och på en global nivå är PMI för närvarande 49 och förväntas sluta året på 50,5.

Vi kontaktar Staffan Jansson, försäljningsdirektör på Damstahl, som kommenterar den svenska marknaden: 

– Vi har sett en viss avmattning efter semestern, men vissa branscher/sektorer går fortsatt väldigt starkt vilket gör att vi trots PMI och konjunktursiffror är försiktigt optimistiska. Vidare så har vi fått en väldigt positiv respons på vår lansering av aluminium och metaller vilket tillsammans med vårt rostfria program gör oss ännu starkare och bredare på marknaden.

CBAM

Den 17 augusti slutförde Europeiska kommissionen den slutgiltiga regleringen om CBAM-initiativet, som startar den 1 oktober 2023 med en rapporteringsfas och går in i fullständig genomförande den 1 januari 2026. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) är en av de stora delarna i den europeiska gröna agendan och syftar till att kompensera för produkter som importeras från länder med mindre restriktioner för CO2-utsläpp. De berörda produkterna är stål, aluminium, elektricitet, cement och gödningsmedel. Vi som importör av rostfritt stål förbereder för närvarande rapporteringsfasen från den 1 oktober 2023 och bistår gärna er också i hanteringen av detta krav.

Prisutveckling: Nickel (LME 3 månader)

Det är svårt att hitta rätt ord för att förklara Nickels utveckling under de senaste månaderna. Under en period av tre månader har Nickel rört sig upp och ner mellan 19.500 $/ton och 22.500 $/ton - med stora svängningar inom bara dagar. Lagernivåerna på LME verkar återhämta sig även om de fortfarande bara visar Nickel klass 1 kvantiteter, men med ett lager på cirka 37.000 ton är detta fortfarande alldeles för lågt, men har trots detta ingen effekt på pris/efterfrågan. Damstahl har nyligen besökt SMR-konferensen i Zürich och talarna där belyste också att det kan komma en ny beräkning av Nickel som visas på LME – inklusive även andra Nickel klasser och inte bara fokuserar på Klass 1.

Krom

För Q3/2023 har Krom fastställts till en nivå av 1,51 $/lb., vilket är en minskning med 0,21 $/lb jämfört med Q2/2023. Samtidigt ökar spotmarknadspriserna något, vilket kan vara ett tecken på en stabil trend i Q4/2023. Den enda effekten som skulle kunna stödja prisökningar skulle vara ökande energipriser.

Ferromolybden

Efter att Ferromolybden hade en extrem start in i 2023 med värden över 100.000 $/ton stabiliserar den sig nu ytterligare under en längre period. För närvarande noteras den med ca 55.250 $/ton och det verkar som att Ferromolybden har återgått till en mer realistisk prisnivå. Utsikterna för detta råmaterial är mycket svårt att förutspå, samtidigt som vi ser en ökande efterfrågan från olje- och gassektorn, försvars- och flygindustrin. Samtidigt behöver också Kina mer molybden som en effekt av att man producerar mer stål än tidigare med detta innehåll.

Skrot

Vid slutet av maj har priserna på skrot sjunkit betydligt från 1.400 €/ton (V2A) till en nivå av 1.250 €/ton. För närvarande handlas V2A-skrot på 1.330 €/ton och det får inte glömmas bort: Skrot är den huvudsakliga drivkraften för den gröna övergången i produktionen av rostfritt stål, vilket gör en prognos för denna produkt ännu svårare eftersom det avgörande faktorn är tillgång/efterfrågan inom detta område.

Energikostnad

Under sommarperioden har vi bara sett ett fåtal stålverk behålla ett energitillägg. De flesta av dem var villiga att förhandla om detta och därför har energikostnaderna inte varit ett problem. Det blir intressant att se hur stålverken reagerar när priserna på energi ökar igen – hade de inte haft tillräckligt med tid sedan februari 2022 för att hantera den situationen och hitta en hållbar energiförsörjning?

Transport: Sjöfrakt

Vi upplever en mycket stabil marknad med något fallande frakttariffer även om efterfrågan på marknaden när vi tittar på handeln mellan Asien och Europa ökar, men den övergripande marknaden för sjöfrakt har en överkapacitet. Och med nästan inga inställda seglingar och med nya fartyg direkt från varven kombinerat med en ifrågasatt säsongspeak förväntar vi oss inga begränsningar eller större prisökningar.

Vägtransport

Vi upplever inte en fraktmarknad i Europa som är lika överhettad som under covid, det har skapat en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på kort sikt, men som vi har upplevt de senaste åren, krävs det inte mycket för att denna balans ska ändras från en acceptabel tillgång till en allmän brist på bilar.

Vägpaketet förblir som det är nu med kraven för fraktbolag/förare. Prisutvecklingen påverkas av många faktorer på de individuella marknaderna (färjor, broar, fraktbolag etc.) samt den allmänna balansen på den relevanta marknaden/landet. ETS införs per 1/1-24, här måste rederiet köpa sin egen Co2-retur, vars kostnad beräknas av de enskilda rederierna (Stena Line, Color Line, Fjordline, DFDS etc.) samt en ökad MAUT-tariff i Tyskland per 1/12-23.

Tillgänglighet efter produktgrupper: Stång

Tillgängligheten på stångmaterial är ganska god för både EU-material och import. Priserna på import har sjunkit under de senaste månaderna medan A.S i Europa gjort detsamma, men för tillfället är skillnaden mellan importmaterial och europeisk produktion fortfarande stor. Stångaffärerna har varit ganska stabila för 2023 hittills och lagernivåerna rör sig också i en rimlig riktning.

Rör

Den övergripande tillgängligheten är fortfarande god och ledtiderna ligger fortfarande inom det normala intervallet, men lagernivåerna hos våra huvudleverantörer sjunker på grund av en positiv utveckling i orderintaget efter sommarperioden. Vi upplever prisökningar eftersom vi också kommer från en mycket låg nivå och vi förväntar oss att denna utveckling kommer att fortsätta de kommande två månaderna.

Fittings & Flänsar

Priser och tillgänglighet för dessa produkter har varit ganska stabila sedan mars 2023. Nu i september kan vi för första gången på månader se en lätt uppåtgående trend på dessa.

Plåt

Tillgängligheten på platta produkter är fortfarande okej även om vi har sett vissa förseningar från EU-producenter på grund av förlängd sommarstängning, mindre avbrott och förlängt underhåll. Vi på Damstahl har alla produktgrupper inom denna kategori väl täckta och med bra avtal från våra föredragna partners har vi fortfarande tillgång till alla varor från lager och därmed korta ledtider. Med den nuvarande EU-undersökningen om CRSS med ursprung i Indonesien och de ovan nämnda påverkningarna på EU-produktionen måste vi förvänta oss att tillgängligheten kommer att ändras inom en snar framtid och därmed också en stigande prisbild.

Slutsats

2023 har hittills varit tufft för rostfritt stålindustrin – efterfrågan i Europa generellt och särskilt Tyskland är svag, samtidigt som priserna har sjunkit drastiskt. Men det finns fortfarande olika marknadssegment med imponerande tillväxtsiffror där vi också ser en positiv utveckling, såsom rör, rördelar och flänsar. Sedan september upplever vi stigande priser på grund av ökning av råmaterial, lägre EU-kapacitet och minskad import från Asien. Och vi förväntar oss att denna utveckling kommer att fortsätta till årets slut. Den stora frågan här är naturligtvis hur den verkliga efterfrågan på marknaden kommer att utvecklas?

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.079