23948sdkhjf

Hydro ska påskynda det gröna aluminiumskiftet: ”Det börjar hos oss”

Hydro går samman med ledande globala företag för att signalera efterfrågan på ren, grön teknik som är avgörande för ett samhälle med noll utsläpp.

First Movers Coalition är en grupp av ledande globala företag som genom gemensam köpkraft ska bidra till att skapa marknader för ny teknik som ska minska de globala utsläppen.

Industrikoalitionen leds av World Economic Forum och amerikanska myndigheter och ska bana väg för klimatnedskärningar inom de mest utsläppstunga industrierna, som aluminium, flyg, kemikalier, betong, sjöfart, stål och tunga transporter. Dessa står för 30 procent av de globala utsläppen, skriver systerkanalen norska Metal Supply.

Om dessa sektorer ska minska koldioxidutsläppen i den takt som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, krävs tekniker med låga koldioxidutsläpp som ännu inte är konkurrenskraftiga med befintliga kolintensiva lösningar.

– Jag är stolt över att meddela att Hydro går med i First Movers Coalition. Det visar att vi är fast beslutna att ta ansvar och gå i täten i arbetet med att nå klimatmålen. Utmaningen med klimatförändringarna går över gränser och branscher, och vi kan bara lyckas begränsa den globala uppvärmningen till den kritiska nivån 1,5 grader om vi tillsammans skapar nya marknader för en hållbar framtid, säger Hydros vd, Hilde Merete Aasheim i en kommentar.

Med sin helt integrerade värdekedja har Hydro en unik utgångspunkt att leda det gröna aluminiumskiftet, både genom avkarbonisering av sin egen värdekedja och genom ansvarsfull användning av köpkraft för att driva den globala aluminiumindustrin i rätt riktning.

– Den gröna omställningen börjar hos oss. Behovet av aluminium ökar snabbt och som ett mycket viktigt material i det gröna skiftet kommer behovet av koldioxidneutrala lösningar att öka ännu snabbare. Om vi ​​ska ha en utsläppsfri aluminiumproduktion i hela värdekedjan måste vi göra stora förändringar i sättet vi tillverkar aluminium och samtidigt kräva mer innovativ teknik för att möjliggöra nollutsläpp. För att uppnå detta måste branschen stå tillsammans, säger Aasheim.

Medlemmarna i FMC åtar sig att köpa en procentandel av lösningar med nära noll eller netto noll koldioxidutsläpp från leverantörer, trots eventuella extra kostnader. Om tillräckligt många FMC-medlemmar fullgör sina åtaganden inom detta område senast 2030 kommer en tippunkt att nås på marknaden som innebär att lösningar med nära eller netto noll koldioxidutsläpp kan ha ett mer överkomligt pris och bli mer tillgängliga och därmed bidra till omstrukturering i dessa sektorer.

Hydro kommer att uppfylla sitt åtagande till FMC Aluminium via extruderingsverksamheten Hydro Extrusions, där minst 10 procent (mätt i volym) av allt primäraluminium som köps externt varje år måste vara primäraluminium med nära noll utsläpp senast 2030 (enligt definitionen av den första Movers Coalition). 

Hydro har också en ambition att agera leverantör till FMC med en plan att leverera aluminium med nästan nollutsläpp före 2030, och endast producera aluminium med nollutsläpp till 2050.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.083