23948sdkhjf

Exklusiv intervju med Bolidens vd

Det har varit ett tufft år med brand i Rönnskärsverket och gruva lagd i malpåse men det finns även många spännande planer för framtiden. Vi har mött Mikael Staffas, vd och koncernchef för metallföretaget Boliden.

Den 13 juni i år befann sig Bolidens vd Mikael Staffas i Gällivare. Samma dag fanns planerna på att lämna två besked till marknaden. Dels att gruvan Tara på Irland skulle läggas i malpåse, dels att brytningen i Kevitsa den senaste tiden hade fått ske i områden med lägre halt än vad man tidigare planerat och aviserat. Två tråkiga besked att lämna men de försvann snart i uppståndelsen efter ett annat besked. En stor brand hade på natten brutit ut i elektrolysverket i Rönnskärsverket. Rönnskärsverken är Sveriges största smältverk för framställning av basmetaller.

– Jag vet inte riktigt vad jag tänkte men det var bara att konstatera att just nu går det mesta emot oss.

Verket totalförstördes och vi kommer att återkomma till Rönnskärverket och bolagets övriga smältverk i en separat artikel.

– Förhoppningen är att vi ska bygga ett nytt elektrolysverk men vi behöver få färdigt en förstudie först och den ska bli klar första kvartalet nästa år.

Mikael Staffas fick alltså ägna den 13 juni åt branden. De andra nyheterna hamnade i skuggan men vi återvänder till en av dem nu. År 2004 förvärvade Boliden den irländska Tara-gruvan där man utvinner zink och bly, men den 13 juni meddelade man att gruvan läggs i malpåse tillsvidare.

– Vi tjänar inga pengar på den och det beror framförallt på tre saker. Lägre zinkpriser, den allmänna kostnadsinflationen och på Irland specifikt energiinflationen. Sen har vi ett problem med produktiviteten i Tara, vi har inte fått ut riktigt den produktiviteten vi ska ha. När man lägger ihop detta börjar vi förlora rejält med pengar.

Även om gruvan är i malpåse kostar den pengar, bland annat pumpar som måste vara igång och underhåll som ska genomföras. Man får också betala en typ av option för att få behålla gruvan. Totalt kostar gruvan cirka 12 miljoner euro per kvartal, en kostnad man knappast skulle betala om man inte trodde på gruvans framtid.

– Vi vill ha kvar optionen att öppna den igen. För eller senare kommer ju zinkpriset att stiga, frågan är bara när. Ju tidigare desto bättre.

I Tara finns även planer på att bryta en ny fyndighet, det bolaget kallar Tara Deep som bolaget hoppas ska kunna utvecklas framöver och då ge bra malm med hög zinkkoncentration under lång tid.

Det var bara att konstatera att just nu går det mesta emot oss Mikael Staffas

Men Boliden har ju fler gruvor än Tara, i Sverige finns gruvor i Garpenberg, Bolidenområdet med flera gruvor samt Aitik och i Finland Kevitsa. Vi frågar hur lång livslängd dessa gruvor har?

– Garpenberg och Aitik har lång livslängd, 25 år plus. Bolidenområden och Tara har korta livslängder, sex till sju år. Det har de alltid haft, de lever med ett års förlängning i taget. Kevitsagruvan är mittemellan och har en livslängd på cirka 10 år.

Men även i Kevitsa finns planer på att utöka, det finns något som kallas omtag 5 och om det lyckas har gruvan ytterligare tio års livstid annars tar det slut. I Garpenberg har utvecklingen gått riktigt bra och där hoppas man på sikt kunna öka produktionen rejält med bland annat ny kvarnlinje och nytt schakt.

Även om gruvorna har många års produktion kvar gäller det att inte slå sig till ro. Därför pågår det inom Boliden flera projekt för att hitta nya områden där man kan starta nya gruvor eller återuppta gamla, bland annat Rävlidenfyndigheten vid Kristineberg inom Bolidenområdet där investeringar pågår, Nautanen nära Aitik, ett prospekteringssamarbete i Kanada samt Laverprojektet i Älvsbyn. Laver skulle, enligt Mikael Staffas, kunna bli Europas största koppargruva om man lyckas.

Redan 2014 ansökte bolaget om bearbetningskoncession för Laver hos Bergsstaten men fick avslag 2016 med motiveringen att ett Natura 2000-tillstånd måste finnas på plats innan koncessionen kan meddelas. Bolaget anser att en Natura 2000-utredning är av den omfattningen att den istället bör tas fram i samband med den större miljöprövningen, inte vid ansökan om bearbetningskoncession då fortfarande mycket inte är beslutat om en gruvas utformning. Bolaget överklagade till regeringen som år 2020 avslog överklagandet. Sedan har ett förslag till ändring i lagstiftningen tagits fram som skulle ge Boliden rätt. Bolaget väntar nu på att lagändringen ska träda i kraft.

– Det är klart vi kommer begära tillstånd igen för Laver så fort lagen har ändrats.

Sen kan det ta några år innan det blir gruva. Mikael Staffas räknar med att ett miljötillstånd tar minst fem år att få och sedan tar det ytterligare tre år i byggtid.

För att bli ännu bättre i framtiden jobbar Boliden för att utveckla teknikerna bland annat i gruvorna där elektrifiering och autonoma fordon står högt på agendan.

– I Aitik kör vi autonomt i testskala men det ser bra ut så här långt. Vi diskuterar när det kan föras in på fler platser.

I Garpenberg har man nyligen påbörjat samarbete med Volvo Autonomus Solutions kring implementering av autonoma transportlösningar.

När det gäller elektrifiering har de bland annat börjat med el-trolley i Aitik och Kevitsa. I Rävliden/Kristineberg, där man i princip utvecklar en ny gruva i en befintlig, finns ambitionen att göra den helt eldriven med fossilfri el. De gör även andra satsningar där med allt från nya typer av sprängmedel till fossilfria transporter med förhoppningen att den totalt sett ska kunna bli helt fossilfri till 2025.

– Om allt kommer på plats blir det världens första helt fossilfria gruva.

Vilka utmaningar ser han framför sig för Boliden. Här nämner han bland annat arbetet med att alltid ha säkerheten i fokus då man lyckats undvika dödsfall i bolagets verksamheter under 15 års tid.

– Det är unikt i gruvbranschen och ständigt en utmaning att hålla i det arbetet och säkerställa att vi kan fortsätta ligga på den nivån.

Andra utmaningar som bolaget arbetar aktivt med är att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2030, arbeta med kostnadseffektivitet och kvalitet. Den här intervjun genomfördes innan kvartalsrapporten för tredje kvartalet var publicerad varför Mikael Staffas bara uttalar sig om det första halvåret när han sammanfattar det ekonomiska läget med lägre metallpriser.

– Det är ju inget nytt att metaller är konjunkturkänsliga och påverkas tidigt i konjunkturcykeln. På det viset har det alltid varit och det verkar stämma även denna gång. Första halvåret har inte bara varit guld och gröna skogar.

Många utmaningar alltså men han ser positivt på framtiden.

– Vi är inte färdiga på något sätt. Listan med utmaningar är lång men totalt sett är det till syvende och sist så att vi tillverkar de metaller som samhället behöver för sin omställning. Basmetaller som koppar och zink kommer att behövas i mycket större volymer än idag.

Boliden

Boliden har cirka 6000 anställda. Bolagets gruvor finns i Aitik, Bolidenområdet och Garpenberg i Sverige. De har även gruva i Kevitsa i Finland samt Tara på Irland (för närvarande i malpåse).

Smältverk är Rönnskärsverket samt Bergsöe i Sverige, i Finland finns Kokkola samt Harjavalta och i Norge Odda.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094