23948sdkhjf

Forskning på hemmaplan viktigt för svensk industris framfart

Sverige behöver en forskningspolitik som främjar forskning i landet. Detta för att fortsätta vara konkurrenskraftigt. Nu har Jernkontoret presenterat nio åtgärder i ett inspel till regeringen för att främja svensk forskning och kompetensförsörjning.

2024 ska regeringen presentera sin forskningsproposition som ska sätta riktningen för forskning och högre utbildning under kommande fyra år. 

Jernkontoret skriver att för att svensk industri ska fortsätta ha sin starka position och vara konkurrenskraftig måste forskningspolitiken främja en relevant offentlig forskningsfinansiering som kan locka nya industrisatsningar till Sverige.

Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret menar att svensk industri idag bedrivs av många bolag med verksamheter utomlands, vilket gör att även forskningen hamnar i andra länder.

– Om Sverige vill fortsätta vara ett land som leder utvecklingen och omställningen av industrin så behöver också forskningen finnas i landet, och då behöver politiken tydligt visa att den vill och stödjer det.

Nu vill Jernkontoret se konkreta åtgärder. Bland annat genom att öka transparensen i den offentliga forskningsfinansieringen och att satsa mer på industridoktorander och adjungerande tjänster.

– Svensk järn- och stålindustri har tack vare uthålligt och framgångsrikt forsknings- och innovationsarbete, i samverkan med både akademin och samhället, kunnat ta ledartröjan i omställningen. Forskningspolitiken är central för att även framöver skapa förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig industri som bidrar till vår välfärd och ett hållbart samhälle, säger Gert Nilson i en kommentar.

De nio förslagen från Jernkontoret:

Strategisk forskning

- Förbättra förutsättningarna för strategisk och industrirelevant forskning

- Utred lärosätenas indirekta kostnader

- Öka transparensen i den offentliga forskningsfinansieringen

Industrirelevant utbildning

- Prioritera industrirelevant utbildning

- Öka den lärarledda undervisningen

- Stärk svensk forskarutbildning

Dynamiska forskningsmiljöer

- Stärk samverkansforskningen inom mineral- och metallområdet genom öronmärkt långsiktig finansiering

- Öka mobiliteten mellan akademi och industri

- Finansiera satsning på adjungerade tjänster och industridoktorander

Jernkontoret

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.062