23948sdkhjf

LKAB ansvariga för Hybritanläggningen

Hybrit Development och LKAB har skickat in en kompletterande ansökan till Energimyndigheten om stöd för nästa del i Hybritprojektet. LKAB ansvarar för uppförandet av demonstrationsanläggningen och står som huvudmottagare av eventuellt statsstöd.

Utöver det minskas också det ansökta stödbeloppet, från 4,9 miljarder kronor till 3,7 miljarder.

– Det planerade uppförandet av demonstrationsanläggningen bygger vidare på de positiva resultat som uppnåtts inom HYBRIT-initiativet, och där pilotverksamheten i Luleå även fortsatt har en viktig roll i teknikutvecklingen. Vi har kommit långt med de forsknings- och utvecklingspaket som vi föresatte oss när vi startade för sex år sedan, ett mycket framgångsrikt arbete där vi också ansökt om ett antal patent. Nu handlar det för våra ägare om att nyttja dessa framsteg under nästa etapp med att industrialisera teknologin, samtidigt som teknikutvecklingen fortsätter inom Hybrit Development, säger Ulf Spolander, vd på Hybrit Development, i ett pressmeddelande från LKAB. 

Den bedömda investeringskostnaden för demonstrationsprojektet har ökat till över 20 miljarder kronor, från den ursprungliga ansökan. En av anledningarna är omvärldslägets pris- och kostnadsökningar.

Man har också gjort analyser kring etableringen där delar av projektet anpassas för att göra framtida expansion av järnsvampsproduktion möjlig.

– Stödet handlar om att dela risk för att komma förbi det initiala steget, från pilot till industriell produktion. Vi har de senaste åren sett framsteg i teknikmognad för viktiga delar i projektet samtidigt som intresset för fossilfria produkter ökar på marknaden. Detta minskar risken för projektet och därmed behovet av stöd. Samtidigt är det viktigt att se att vi verkar på en global marknad, med konkurrerande initiativ som erhåller statsstöd på väsentligt högre nivåer, säger Niklas Johansson, direktör för Kommunikation och klimat på LKAB.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.141