23948sdkhjf

Grön miljonsatsning på Västerbottens metallindustri

24 miljoner kronor, som beviljats från Tillväxtverket och Fonden för en rättvis omställning, ska investeras i projekt för att utveckla en långsiktig, hållbar och konkurrenskraftig metallindustri i Västerbotten.

Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och ska undersöka förutsättningarna för ökad produktion och användning av vätgas, samt hur en ökad cirkularitet kan minska mängden avfall och klimatpåverkan från Västerbottens gruv- och metallindustri.

Projektet genomförs i samverkan med Luleå tekniska universitet, Swerim och andra aktörer.

Karin Ågren, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, förklarar syftet för oss.

– Syftet är att bidra med ny kunskap och förståelse för vilka möjligheter och utvecklingsvägar det finns för en mer effektiv resursanvändning och ökad hållbarhet i värdekedjorna för metaller.

Hon fortsätter:

– Projektet väldigt mycket för oss. För det första ser vi att det är ett centralt projekt för att kunna bidra till norra Sveriges minskning av växthusgasutsläpp. Projektet kommer att bidra till utvecklingen mot en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig metallindustri i Västerbotten. Vi är stolta över att ha kunnat samla ett så stort antal aktörer som alla har fokus på hållbar utveckling i Norra Sverige inom metallindustrin.

För IVL Svenska Miljöinstitutet är projektet en viktig kugge för att hitta nya samverkansformer, men också för att stärka oss i ett brett partnerskap med målet att minska miljö- och klimatpåverkan, vilket är fokusområden för vår verksamhet. IVL vill agera som en katalysator för hållbar omställning i norra Sverige och det här projektet är en viktig möjliggörare för detta.

Projektet ska också kartlägga vilken mängd vätgas som kan produceras i Västerbottenregionen idag och i en nära framtid då det krävs nya sätt att arbeta klimatsmart. Man ska också undersöka vilken användning det finns för vätgas och vilka branscher som är aktuella för att ställa om.

– En ökad användning av vätgas kan vara ett viktigt bidrag i den klimatomställning som krävs för att minska de svenska växthusgasutsläppen, säger Karin Ågren.

Ett av projektens andra mål är att förbättra cirkulariteten och minska avfallsmängderna från gruv- och metallindustrin, där resurser som idag går till spillo från smältverk och gruvor ska kartläggas och nya användningsområden för restflödena ska testas.

Utöver det kommer projektet att inkludera arbete inom gjuteriindustrin i Västerbotten, där Swerim kommer att genomföra ett försök att ersätta fossilt kol med förnybara kolkällor, som biokol.

– IVL är mycket glada över det positiva projektbeslutet. Tillsammans med våra projektpartners kommer vi bidra till ökad kunskap om vätgasens betydelse och metallindustrins cirkulära flöden. Detta är centralt för att minska koldioxidutsläppen från metallindustrin men också för att stötta den regionala utvecklingen och den omställning som präglar Västerbotten och hela norra Sverige just nu, säger Aurora Pelli affärsutvecklingschef för IVL:s norra Sverige-kontor i Skellefteå.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11