23948sdkhjf

Gränges: "Svagare efterfrågan men enastående resultat"

Aluminiumtillverkaren Gränges har nu släppt sitt resultat för det tredje kvartalet.

– Efterfrågan från andra kundgrupper påverkades av höga lagernivåer nedströms och svagare slutkundsmarknader jämfört med föregående år i både Nordamerika och Europa. Liksom tidigare arbetade vi hårt för att med flexibilitet anpassa försäljningen till efterfrågan. Sammantaget minskade vår försäljningsvolym med 4 procent, kommenterar Jörgen Rosengren.

Trots det, menar han, uppnådde bolaget enastående resultat. Främsta orsaken var att Gränges lyckades kompensera ökade kostnader med prisjusteringar och produktivitetsförbättringar, inte minst genom det nya återvinnings- och gjutningscenter i Huntingdon. 

– Energikostnadskompensation i Europa bidrog också. Det justerade rörelseresultatet ökade med närmare 40 procent till 439 miljoner kronor, vårt bästa resultat någonsin efter rekordet under andra kvartalet i år. Vi är mycket stolta över att leverera lönsamhet på den här nivån trots ogynnsamma marknadsförhållanden, säger Rosengren.

Gränges vittnar om en svagare efterfrågan än föregående år.

– Men är fortsatt svår att förutsäga, särskilt vad gäller tidpunkten för minskning av lager nedströms. Vi kommer att dra fördel av detta och göra längre underhållsstopp än vanligt under fjärde kvartalet. Svagare efterfrågan sätter också press på prissättningen i marknaden. Vår ambition att öka marknadsandelar och bibehålla marginaler är dock oförändrad. Sammantaget förväntar vi oss en försäljningsvolym under fjärde kvartalet ungefär i linje med motsvarande kvartal 2022, avslutar han.

Siffror för tredje kvartalet:

  • Försäljningsvolymen minskade med 4,1 procent till 114,9 kton (119,8) och nettoomsättningen minskade till 5 575 MSEK (6 172).
  • Justerat rörelseresultat ökade till 439 MSEK (319) och inkluderade energikostnadskompensation om 22 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 479 MSEK (243).
  • Periodens resultat ökade till 332 MSEK (135).
  • Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten uppgick till 1 067 MSEK (441).

Gränges

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.062