23948sdkhjf

Regeringen storsatsar på yrkesutbildad arbetskraft

Nästa år kommer regeringen att införa ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner. Fokus kommer främst att ligga på glest befolkade län.

Regeringen föreslår att 125 miljoner kronor ska avsättas för ändamålet, något som motsvarar 2 000 årsstudieplatser.

– Samhället och arbetsmarknaden präglas allt mer av omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi. Efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft med kompetens inom bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering ökar just nu till följd av att företag etablerar sig och expanderar i exempelvis norra Sverige. För att möta behoven genomför regeringen en särskild utbildningssatsning 2024, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Satsningen avser yrkesutbildning på gymnasial nivå, skriver regeringen, där kompetensbehoven styr vilka utbildningar och hur många platser som erbjuds. 

För att få statsbidraget ska kommunen ha eller stå inför en stor företagsetablering eller företagsexpansion. Det kan också räcka att man gränsar till en sådan kommun. Inga krav kommer att ställas på medfinansiering från kommunen och sökande från hela Sverige ska kunna tas emot till utbildningen.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.096