23948sdkhjf

Standardisering av stålprodukters klimatpåverkan av stor vikt

Jernkontoret publicerade nyligen en slutrapport från den Vinnovafinansierade utredningen av standardiseringsbehov kopplat till stålindustrins klimatomställning. Vid samma tillfälle ordnade Svenska Institutet för Standarder, SIS, ett möte om en ny svensk standardiseringskommitté för stålprodukters klimatpåverkan, en kommitté som delfinansieras av Jernkontoret.

I rapporten finns en kartläggning och analys av internationella standarder och andra initiativ som har betydelse för stålindustrins klimatomställning och bedömning av stålens klimatavtryck.

Det har gjorts en intresseanalys i stålets värdekedja avseende användning eller avsaknad av lämpliga metoder för att bedöma stålets klimatavtryck och redovisning av bolags klimatpåverkan och klimatfärdplaner. 

I rapporten redovisas slutsatser från arbetet och förslag till åtgärder.

– Standardiseringen är i stora delar tekniskt och komplext. För att driva på klimatomställningen behöver vi komma fram till en gemensam metod för hur klimatavtryck från stål och stålprodukter ska beräknas. I rapporten redovisas ett antal förslag till åtgärder, säger rapportförfattaren Karin Östman, senior miljöhandläggare på Jernkontoret.

Hon fortsätter:

– Utredningen framhåller vikten av att delta i det internationella standardiseringsarbetet och vi behöver också följa och påverka införande av relevanta EU-ramverk. Samarbetet i stålvärdekedjan är viktigt för att öka kunskaperna och förståelsen hos alla involverade.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.093