23948sdkhjf

Sverige världsledande inom grön omställning?

Sverige kan bli världsledande inom den gröna omställningen till 2030 där satsningen på grönt stål spelar en viktig roll. 

I rapporten "En vision för Sverige: Global motor för grön tillväxt" framtagen av McKinsey målas visionen upp för Sverige 2030. I den driver Sverige den gröna utvecklingen i hela världen, skapar 500 000 nya jobb och bidrar till att sänka världens koldioxidutsläpp med tio procent.

Vi frågar Tomas Nauclér, senior partner på McKinsey i Stockholm och ledare för McKinseys arbete med hållbarhet globalt, vad satsningen på grönt stål har haft för betydelse.

Den tunga industrin är en av flera sektorer som spelar en nyckelroll för den gröna omställningen. Genom offensiva satsningar på grönt stål kan Sverige bidra till att minska koldioxidutsläppen inte bara i vårt land, utan i Europa och hela världen. Här finns också starka ekonomiska incitament med tanke på att det kommer att finnas en stor global efterfrågan på grönt stål framöver.

Sebastian Sjöberg, Sverigechef och senior partner på McKinsey i Stockholm, berättar mer om McKinseys analys.

– Vår analys har visat att Sverige har särskilt goda förutsättningar att bli ett Silicon Valley för hållbarhet. Vi har redan flera svenska bolag som är ledande inom sektorer med stor betydelse för omställningen. Om vi samlas kring en positiv vision och agerar nu kan vi skapa en ny era av hållbar tillväxt och välfärd. Samtidigt kan Sverige bli en kraftfull motor för hållbar omställning i hela världen.

De understryker dock att den gröna omställningen också kommer med en del utmaningar, samtidigt som det är en nödvändighet som erbjuder stora möjligheter.

Om visionen är ett faktum skulle Sverige kunna skapa 500 000 gröna arbetstillfällen och 500 miljarder kronor i BNP-bidrag.

– Sverige har mycket att vinna, samtidigt som det skulle stå oss dyrt att halka efter. Nu krävs offensiva satsningar: företag behöver hitta nya sätt att samarbeta så att vi kan skapa nya och gröna värdekedjor, högskolor och universitet behöver attrahera och utbilda viktig kompetens, och rätt finansieringsformer behöver finnas på plats för att gröna start-ups ska kunna växa, säger Tomas Nauclér.

McKinseys vision täcker fem områden, som beskrivs utifrån målbilder för 2030:

  1. Svenska bolag leder den gröna omställningen i 5–10 nya gröna värdekedjor: Sverige lyckas bäst i världen med att koppla samman värdekedjor och ställa om dem i sin helhet – en avgörande pusselbit för att bli framgångsrik i den gröna ekonomin – och är hemvist för 50 nya ”unicorns” kopplade till de gröna värdekedjorna.

  2. Världsledande greentech-forskning: Sverige är hem för ledande forskning, med flera universitet och institutioner i världstoppen inom greentech och omställningskritiska områden.

  3. Motor och magnet för greentech-kompetens: Sverige utbildar mer och djupare kompetens inom grön ekonomi och teknologi än något annat land. Minst 10 000 entreprenörer, experter, studenter och forskare med spetskompetenser flyttar hit från utlandet.

  4. Globalt nav för grön finansiering: Sveriges finansiella sektor går i bräschen för grönt kapital och gröna investeringar, bland annat genom att en stor andel av globalt grönt VC-kapital utgår från svenska fonder, som är ett naturligt nav för bildandet av gröna startups.

  5. Staten möjliggör acceleration: Stat och offentlig sektor är centrala möjliggörare av visionen, och bidrar med en samlad och konsekvent politik, regleringar och investeringar.

McKinsey

Här kan rapporten läsas i sin helhet.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.063