23948sdkhjf

De skapar en mötesplats för framtidens jobb

Trots det ekonomiska läget har arbetsmarknaden i Sverige varit stark. Men Arbetsförmedlingen tror att den svaga svenska kronan kan få en negativ effekt på arbetsmarknaden och arbetslösheten väntas öka under andra halvåret 2023 och in på 2024.

Samtidigt som arbetslösheten ökar, finns en brist på arbetskraft med rätt kompetens. Framför allt i norra Sverige, skriver Stockholmsmässan i ett pressmeddelande.

Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, kommenterar.

– Efter en nedåtgående trend väntas arbetslösheten öka igen men trots det ser kompetensbristen i landet ut att kvarstå. Allra störst är bristen på arbetskraft i norra Sverige till följd av de stora industrisatsningarna.

Efterfrågan på arbetskraft är hög i regionen, till följd av den gröna omställningens industrisatsningar. Enligt Arbetsförmedlingen behövs 100 000 nya invånarna inom bara några år.

För att möta efterfrågan och få fler intresserade av yrkesutbildningar har Stockholmsmässan skapat den årliga mötesplatsen Yrke + Framtid med målet att stärka yrkesutbildningarnas status, öka intresset för utbildningar som leder till nya karriärer, sysselsättning och efterfrågad kompetens.

– Tillgången till ny kompetens är helt avgörande för tillväxt och välfärd. Med Yrke + Framtid vill vi sätta yrkesutbildningarna på kartan så att fler ser vilka möjligheter en yrkesutbildning kan ge, men också lyfta det faktum att det finns oändligt med möjligheter till ett nytt liv om man dessutom kan tänka sig att utbilda sig och jobba i en annan del av Sverige, säger Maria Andersson, projektledare för Yrke + Framtid.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078