23948sdkhjf

Utnyttja integrationen av digitalisering och hållbarhet

Det största hindret i Europa är inte bristande medvetenhet om hållbarhetsfrågor. Men europeiska företag måste bättre förstå affärsmöjligheterna inom hållbarhet.

Säg att ni har flera produktionsanläggningar med olika produktionslinjer. Inom ramen för ert hållbarhetsprogram strävar ni efter kontroll och transparens när det gäller de material och delar som används och likvärdighet i hur de monteras. Men om varje anläggning har sina egna servrar med konstruktioner, CAD-ritningar, materialförteckningar etcetera, hur kan ni då driva ert hållbarhetsarbete framåt när det gäller material- och resursanvändning? För att styra och nå målen måste alla i organisationen som är engagerade i produktens livscykel ha tillgång till samma data.

Det är därför som så kallade Product Lifecycle Management-system (PLM) har blivit en av de viktigaste pelarna i tillverkningen och ryggraden i digitaliseringen inom alla branscher. Som en samarbetsplattform ger PLM digital kontinuitet, konfigurationshantering och association för produktdata. Med ett PLM-system kan du hantera dina leverantörer och krav för att stödja dina hållbarhetsmål, till exempel genom att tilldela lokala leverantörer för varje produktionsanläggning. Med digitalt stöd längs hela värdekedjan kan ni fatta hållbara beslut i ett tidigt skede. Detta kommer att upprätthålla och till och med förstärka den gröna tråden hela vägen till produktlansering.

Ett annat område som representerar skärningspunkten mellan digitalisering och hållbarhet är simulering. Allt du kan undvika att bygga fysiskt innebär ett bättre klimat och miljöavtryck. Med simulering slipper du dessutom transporter av prototyper över hela världen. Och du kan simulera tester som annars skulle skada dina prototyper. Simulering hjälper företag att undvika kostnader för flera miljoner innan de börjar producera. Det förkortar också tiden till marknaden för nya, hållbara produkter.

Ett tredje område är det industrial Internet of things, IoT, eller uppkopplade system. Det kan förbättra produktionen genom att utrustningen utnyttjas bättre med mindre avfall som följd. IoT-applikationer kan mäta och rapportera produktstatus. Detta kan skapa incitament för en smartare och smidigare användning av produkten och optimera serviceintervallen för att undvika onödiga utbyten av slitdelar.

Synergi mellan hållbarhet och digital teknik för förbättrad affärstillväxt

Product Lifecycle Management, simulering och IoT är
tre uppenbara exempel där digitalisering och hållbarhetsarbete går hand i hand. Tillsammans utgör de en affärsutveckling med utsikter till ökade intäkter. Genom att se hållbarhet och digital teknik som ett sammanflätat förändrings- och fokusområde kan företag göra stora vinster och förbättra sina marknadspositioner för framtida tillväxt.

 Läs hela artikeln om 5 steg till en lyckad Twin Transformation

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.08