23948sdkhjf

LKAB och SKF i samarbete för att utveckla underhållsarbetet

LKAB ska tillsammans med SKF samarbeta för att utveckla datadrivet underhåll. Samarbetsavtalet, som sträcker sig över fem år, omfattar samtliga anläggningar inom LKAB och ska bygga upp driftdata och beslutsstödsystem för optimerat underhåll som ska minska kostnader och energi- och miljöpåverkan.

För LKAB är ett optimerat underhåll av stor vikt, då det utgör en viktig del för effektiv produktion och hållbarhet. 

SKF har sedan länge varit en partner till LKAB och det nya avtalet omfattar tillståndsövervakning av runt 12 000 mätpunkter i roterande kritisk maskinutrustning i samtliga anläggningar i Malmfälten. Servicetekniker från SKF ska analysera och återkoppla avvikelser och komma med förbättringsförslag.

Driftdata, rapporter och avvikelser kommer kontinuerligt återföras i beslutsstödsystemet för att öka möjligheterna för faktabaserade beslut och för att öka precisionen i beslutsstödet för användaren. Därmed kan underhållsavdelningen bygga upp kunskap om driftförutsättningarna i maskinutrustningen, förlänga tiden mellan underhållsstoppen samt satsa på planerade byten av enskilda komponenter.

På så sätt effektiviserar produktionen och på sikt minskar energi- och miljöpåverkan.

På vissa anläggningar kommer samarbetet av fördjupas för att ytterligare fokusera på maskinförbättringar, följa upp underhållsrutiner förrådsstyrning och smörjmedelshantering. Förbättringsarbetet kommer att skapa rutiner och metoder som senare kan användas inom andra anläggningar för ökad driftsäkerhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11