23948sdkhjf

Behovet av stål ökar kraftigt för att etablera förnybar energiproduktion

ArcelorMittal uppskattar att den årliga stålkonsumtionen i Europa inom sektorn för vind och solenergi kommer att vara 3-4 gånger högre än normalt under åren fram till 2030 tack vare utbyggnaden av dessa energislag. ArcelorMittal har samtidigt stort fokus på att utveckla metoder som minskar stålets CO2-avtryck i sin produktion.

ArcelorMittal, världens näst största stålproducent, uppskattar att den planerade utbyggnaden av vind- och solenergi i Europa kommer att kräva 3-4 gånger mer stål de närmaste åren. Bolaget avser att spela en mycket viktig roll för att möjliggöra utbyggnaden av förnybar energi och måste naturligtvis samtidigt sträva efter att minska CO2-utsläppen från sin stålproduktion så mycket som möjligt.

”Att CO2 reducera stålproduktion skapar nya möjligheter. Vi är fast beslutna att vara i framkant i detta område genom forskning, utveckling samt testning av ny teknik. Detta för att möjliggöra global storskalig produktion av stål med låga koldioxidutsläpp ", säger Laurent Plasman, CMO ArcelorMittal Europe – Flat Products Industry.

Processen för att tillverka CO2 reducerat stål är komplex. På grund av regionala politiska skillnader samt varierande tillgång av förnybar energi krävs olika lösningar. Därför arbetar ArcelorMittal både med Innovativ DRI (Direct Reduced Iron) samt Smart Carbon.

Två utvecklingsvägar mot CO2 neutral stålproduktion

”Idag sker reduktionen av järnmalm till övervägande del med hjälp av fossilt kol. DRI-tekniken direktreducerar järnmalmen. Initialt avser vi att reducera med naturgas och senare grön vätgas, dvs vätgas producerat med förnybar el. Tillsammans med skrot kan DRI pellets sedan smältas i en ljusbågsugn (EAF). ArcelorMittals stålverk i Hamburg har Europas enda fullskaliga DRI-EAF anläggning. Där avser vi att testa vätgas i industriell skala”, förklarar Laurent.

Den andra metoden mot CO2 neutralt stål är Smart Carbon. Denna fokuserar på att delvis ersätta fossilt kol i masugnen med alternativa källor av cirkulärt kol från avfallsströmmar, såsom hållbar biomassa från jordbruksavfall eller plastavfall. Smart Carbon omfattar även teknik för att avskilja och återanvända samt lagra CO /CO2 (CCU och CCS), vilket innebär att CO/CO2 som släpps ut under ståltillverkningsprocessen antingen fångas upp och lagras under jord eller återvinns för att producera bioetanol och andra kemikalier. ArcelorMittal har en pilotanläggning i Gent, Belgien för detta.

Som en del av sitt Siderwin-projekt arbetar ArcelorMittal även på en tredje teknisk väg som kallas direktelektrolys, där elektricitet används direkt för att reducera järnmalmen. ArcelorMittal tillkännagav också tidigare i år att dess XCarb® innovationsfond kommer att investera 36 miljoner dollar i Boston Metals. De utvecklar en liknande teknologi, som har sitt ursprung i en teknik utvecklat av Massachusetts Institute of Technology.

Många initiativ på gång för CO2 reducering.

ArcelorMittal har aviserat investeringar i alla europeiska länder där företaget har stålproduktion. Dessa inkluderar bl.a. investeringar på flera miljarder euro för att bygga vätgasbaserade DRI-EAF anläggningar i Belgien, Frankrike, Tyskland och Spanien.

"Det är viktigt att vi använder vår kunskap om DRI-baserad ståltillverkning för att påskynda storskalig produktion av stål med låga koldioxidutsläpp. Vårat vätgasprojekt i Hamburg är utformat för att testa möjligheten att ersätta naturgas med vätgas i industriell skala. Vidare kan vi testa hur den kolfria DRI producerade järnsvampen fungerar i en EAF” säger Laurent.

Under 2022 gjorde ArcelorMittal ytterligare framsteg för att nå sina utsläppsmål – inklusive förvärvet av en HBI-anläggning (Hot Briquetted Iron) i Texas och fyra skrotbearbetningsanläggningar i Europa. ArcelorMittal avslutade året med att bana väg för en transformativ DRI-anläggning vid ArcelorMittal Dofasco i Kanada samt invigning av den europeiska stålindustrins första CCU/CCS anläggning för avskiljning och användning av kol i Gent, Belgien.

Möter den växande efterfrågan på grönt stål

ArcelorMittal ser också en ökad efterfrågan på grönt stål och har stärkt sin portfölj med sitt XCarb® produktsortiment: XCarb® Certificate – det gröna stålcertifikatet och XCarb®RRP - återvunnet och förnybart producerat stål.

"Med XCarb® vill vi visa vårt ledarskap och vårt engagemang för kunderna när det gäller att lansera stålprodukter med låga koldioxidavtryck på marknaden. Parallellt med våra långsiktiga investeringar i DRI-EAF och Smart Carbon kan vi redan idag ytterligare optimera vårt sätt att tillverka stål och erbjuda CO2-reducerat stål till våra kunder. Vi är stolta över att kunna erbjuda dessa lösningar under varumärket XCarb®”, säger Frederik Leus, XCarb® affärsutveckling inom ArcelorMittal Europe – Flat Products Industry.

Företagets XCarb®Certificate - gröna stålcertifikat, är resultatet av de CO2 besparingar som åstadkommits genom investeringar av ny teknik i dess befintliga masugnar. Till exempel ersättandet av fossilt kol med avfallsgaser som genereras under ståltillverkningsprocessen. Projekt som detta genererar CO2-krediter, som kunderna sedan kan köpa som XCarb®Certificate, för att bidra till att minska CO2-avtrycket av stålet de förbrukar.

"De CO2-reduktioner som erbjuds genom XCarb®Certificate är granskade och verifierade av DNV, ett internationellt erkänt certifieringsorgan med en stark närvaro i Norden. Dessa certifikat var de första av sitt slag när vi lanserade dem för två år sedan. Det faktum att andra stålproducenter sedan dess har anammat detta tillvägagångssätt är ett bevis på dess framgång”, fortsätter Frederik.

Företagets XCarb®RRP - återvunnet och förnybart producerat stål är tillverkat i en EAF, med 100 % förnybar el och en hög andel återvunnet stålskrot. Detta resulterar i ett koldioxidavtryck som är vanligtvis runt 70 procent lägre än stål som produceras genom den konventionella masugnprocessen.

"Tack vare intresset och stödet från våra kunder kan vi tillverka XCarb® RRP för ett växande antal applikationer vilket tänjer på gränserna för vad vi trodde var möjligt. Efter omfattande tester i våra laboratorier och produktionslinjer i Europa kan vi erbjuda XCarb® RRP med samma kvalitet och egenskaper som vårt konventionella stål”, säger Frederik.

Vad är CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ?

För närvarande betalar stålproducenter inom EU en koldioxidkostnad enligt EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Men detta gäller inte stålproducenter från marknader utanför EU. De kan sälja stål med jämförbara, eller ofta betydligt högre, koldioxidutsläpp till ett lägre pris. Resultatet är att stålproduktion riskerar flyttas till länder utanför EU där lagstiftningen om koldioxidutsläpp ofta är mindre strikt, vilket undergräver ansträngningarna att bekämpa klimatförändringarna.

EU- kommissionen har föreslagit en Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), som ska träda i kraft senare i år. Denna syftar till att skapa en rättvis marknad genom att tillämpa en CO2-skatt på importerat stål som inte uppfyller samma stränga krav som EU producenterna utsätts för.

"Det är avgörande att importen av stål till Europa kommer att omfattas av samma CO2-kostnader som europeiskt producerat stål. Annars riskerar europeiskt stål sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Det är här kopplingen mellan koldioxidutsläpp och handel är avgörande. Detta för att säkerställa lika villkor för stålproducenter eftersom stål handlas globalt. Där det finns olika regler skapas ibland handelshinder som kan motverka en effektiv minskning av koldioxidutsläppen. Omvänt är frihandel viktig för att driva på användningen av koldioxidsnål teknik över hela världen, samt avgörande för att minska kostnaderna för ny teknik genom konkurrens”, avslutar Laurent Plasman.

Om ArcelorMittal

ArcelorMittal är den största stålproducenten i Nordamerika, Sydamerika och Europa med produktion i mer än 60 länder. Företaget är verksamt i hela produktionskedjan, från gruvdrift och järnmalmsförädling till tillverkning av färdiga stålprodukter och distribution av dessa. ArcelorMittals mål att hjälpa till att bygga en bättre värld med smartare stål. Stål tillverkat med innovativa processer som är mer effektiva, använder mindre energi och släpper ut betydligt mindre koldioxid. Stål som är renare, starkare och återvinningsbart. Stål för elfordon och förnybar energiinfrastruktur som kommer att stödja samhällsförändring under detta århundrade. Vi främjar denna innovationskultur genom att sätta forskning och utveckling i centrum för vår verksamhet.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.063