23948sdkhjf

Då inviger stålföretaget elektrolysanläggningen: "Först i världen"

September blir månaden då stål- och återvinningsföretaget Ovako inviger Sveriges största elektrolysanläggning som ska värma stål vid stålverket i Hofors.

– Uppvärmning av produkter i stålindustrin har alltid krävt stora mängder fossila bränslen och det rimmar illa med Ovakos ambitiösa målsättning att ha noll utsläpp i verksamheten. Norden har unika resurser i form av fossilfria energislag och det har vi tagit fasta på i vårt innovationsarbete. Från att vi trycker på knappen i september startar ett nytt kapitel i svensk stålhistoria. Med den nya vätgasanläggningen i Hofors blir Ovako först i världen med att värma stål med fossilfri vätgas inför valsning. Här finns spännande potential för utsläppsminskningar världen över och vi ser redan ett stort intresse från globala partners, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef Ovako.

Just nu installeras elektrolysören för produktion av fossilfri vätgas vid verksamheten i Hofors och arbetet förväntas vara klart under hösten 2023. 

Bolaget räknar med att anläggningen om 20 MW kommer att generera 3 880 kubikmeter fossilfri vätgas i timmen. Men fördelarna är fler. Den fossilfria vätgasen kan, förutom att värma stål, användas för tankning av bränslecellsdrivna lastbilar och överskottsvärmen kan användas för fjärrvärme i intilliggande samhällen.

Satsningen stöds av Volvokoncernen, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen samt Energimyndigheten. Syftet är att skapa en industriöverskridande användning för fossilfri vätgas, öka kunskapen om möjligheterna med bränslet och uppnå en kostnadseffektiv vätgasproduktion.

Marcus Hedblom menar att det är viktigt med ett samarbete över industrigränserna och understryker vikten av att satsa på lösningar som gör stor nytta för klimatet.

– Sedan 2015 har vi reducerat våra koldioxidutsläpp med 57 procent och nu kommer vi som första stålbolag visa att det är möjligt att värma upp stål med fossilfri vätgas före valsning och på så sätt komma ännu närmare nollutsläpp i vår stålproduktion,

Det långsiktiga målet är att använda lokal vätgasproduktion i Ovakos samtliga enheter där stål valsas senast 2030.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.469