23948sdkhjf

EU:s metaller räcker inte till – kan bromsa omställningen

I takt med att världen elektrifieras och digitaliseras ökar behovet av kritiska metaller. Men med dagens råvaruproduktion kommer inte metallerna att räcka, trots att de skulle återvinnas. Det visar en kartläggning från Chalmers, på uppdrag av EU-kommissionen, som undersöker de metaller som idag finns i omlopp i Europas fordonsflotta.

Maria Ljunggren, docent i hållbara materialsystem vid Chalmers tekniska högskola, berättar för oss att det nu görs en omställning världen över som kräver helt andra mängder metaller som vi inte använt av oss tidigare - och därför finns de inte i tillräcklig utsträckning.

Att de kritiska metallerna är en bristvara, är problematiskt på flera sätt. Bland annat finns en geopolitisk aspekt.

– Europa är väldigt importberoende av många av de metallerna som vi har tittat på i kartläggningen och det är därför man ens pratar om kritiska råvaror. I den konkurrenssituation som råder idag, och den stora och snabba uppskalning som man vill åstadkomma runt om i världen, har Europa ett sämre konkurrensläge då man inte har en etablerad utvinning på samma sätt som andra länder. Det är inte bara Kina, utan utvinningen är koncentrerad till andra länder också, som Brasilien och Sydafrika.

Trots att EU:s elektrifierande fordonsflotta ökar stadigt, är det bara en liten andel av metallerna som återvinns från uttjänta fordon. Maria Ljunggren menar att i den takt som omställningen sker just nu, kommer inte det återvunna metallerna att vara tillräckliga.

– Många av de kritiska metallerna återvinns inte, men även om de skulle återvinnas hade de inte kunnat tillgodose behovet. Det betyder inte att återvinning inte är viktigt, för det är också ett sätt att minska behovet av primära råvaror.

Hon fortsätter:

– Återvinning är mer miljömässigt fördelaktigt, vilket är en anledning till att man vill ha mer återvunnet, men i övergången till andra tekniker behövs det primära råvaror, vilket egentligen är den allra viktigaste slutsatsen som vi kan dra.

Innan elektrifieringen ens slog igenom i bilindustrin ökade de sällsynta jordartsmetallerna neodym och dysprosium med 400, respektive 1 700 procent. Även guld och silver, som inte listas som kritiska metaller, har ökat med 80 procent, visar kartläggningen som går tillbaka ända till 2006.

Kartläggningen ska fungera som ett underlag för att kunna stötta en mer hållbar användning av EU:s kritiska metaller.

– EU-kommissionen, som vi gjort studien på uppdrag av, beskriver på olika sätt hur råvarorna är en förutsättning för Europas ekonomi och att man genom att aktivt tillhandahålla sådana här studier så bidrar man till att öka kunskapen om resursbehov och resurstillgång.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11