23948sdkhjf

Krönika: OT-säkerhet en nationell angelägenhet

Covid-pandemin innebar en enorm digitaliseringsacceleration på många företag – inte minst inom industrisektorn. Då vinstmarginalerna blev allt mindre behövde allt fler verksamheter optimera sina system med hjälp av digitala lösningar. Och då viktig personal såsom servicetekniker under långa perioder inte fick göra fysiska besök på fabriksgolven, ökade behovet av uppkopplade industrisystem lavinartat under perioden.

Det dröjde inte länge efter att företagen la pandemin bakom sig innan nya orosmoln började hoppas på industriföretagens horisont. Det instabila geopolitiska världsläget, med ett allt offensivare Kina, och en rysk invasion av Ukraina – med ökat industrispionage och sabotage som bieffekter – innebär ett ökat hot mot många av dessa nyligen digitaliserade verksamheter.

Allt fler cyberattacker drabbar produktions- och distributionsmiljöer inom tillverknings- och processindustrin. Miljöer som dessutom ofta är nödvändiga för samhället i stort – som till exempel energi och dricksvattenförsörjning, avloppsrening, samt transportövervakning, telekommunikationer, och fabriker.

De flesta verksamheter inom dessa viktiga fält satsade visserligen stora resurser på IT-säkerhet i samband med sin digitalisering, men givet att dessa verksamheter till så stor del vilar på fysiska processer och fysisk teknik räcker tyvärr inte IT-säkerheten till. IT-säkerheten skyddar nämligen bara den renodlade informationshanteringen – företagens data – men inte de fysiska maskinerna.

Konsekvensen har blivit att många samhällsnödvändiga verksamheter står utan adekvat skydd, samtidigt som hotbilden mot dem är större än någonsin.

Hur kunde denna situation uppstå?

Sanningen är att det länge inte existerat något alternativ. Det har funnits många lösningar som upptäcker cyberangrepp på fysiska maskiner. Men inga som kunnat åtgärda angreppen när de inträffar. Tills nu.

För nu gör revolutionerande OT-säkerhet; Operational Security – entré, med en ny teknik som förstår de fysiska maskinernas protokollspråk på djupet och därför kan erbjuda en digital styrning och övervakning av produktions- och distributionsmiljöer som säkrar maskinernas säkerhet.

Lite förenklat kan man säga att om en uppkopplad maskin på en fabrik till exempel blir hackad och plötsligt börjar arbeta på dubbla hastigheten, eller helt slås ut, så kan dessa OT-säkerhetslösningar omedelbart återta kontrollen över maskinen och se till att den återgår till rätt utförande, utan att någon olycka eller driftsstopp inträffar.

Givet att Sverige har en unik mängd industriföretag per capita är det hög tid för alla ansvariga på landets industriföretag att se till att man har sin OT-säkerhet på plats, så att våra verksamheter och vårt land fortsätter att stå starkt och säkert när hotbilden nu ökar.

OT-säkerheten är kort sagt en nationell angelägenhet.

Carl-Johan Dahlgren, OT-säkerhetsexpert, TxOne Networks.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078