23948sdkhjf

Fyndigheten i svenska Olserum blir riksintresse

Nu har Sveriges Geologiska undersökning, SGU, pekat ut fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller Olserum i Västerviks kommun som riksintresse.

SGU menar att området innehåller så värdefulla ämnen för samhället att det bör skyddas från åtgärder som kan försvåra utvinning av metallerna.

– Ett utpekande av ett riksintresse innebär inte att fyndigheten med säkerhet kommer att utvinnas. Syftet med riksintressen är att genom dessa redovisa vilka intressen som har särskild betydelse. Med andra ord är det ett stöd till samhället vid planering av markanvändningen i området, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén i ett pressmeddelande.

Att ha en säker tillgång på råvaror är en strategisk säkerhetsfråga för Sverige och inom EU, skriver SGU. Idag är sällsynta jordartsmetaller helt avgörande för att klara av den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle och efterfrågan kommer att fortsätta öka.

– Vi ska såklart även återvinna och återbruka de sällsynta jordartsmetallerna, men än så länge är det omöjligt att täcka dagens behov genom återvinning då de sitter i nytillverkade produkter som inte har levt ut sin livslängd. Dessutom finns det relativt låga halter i varje produkt. Det kommer dröja innan återvinning kan stå för en större andel av det som behövs i Sverige och globalt, berättar Lena Lundqvist, statsgeolog och utredare för riksintressen vid SGU.

Idag står Kina för cirka 70 procent av produktionen av sällsynta jordartsmetaller, vilket gör försärjningen av denna råvara sårbar. En del av brytningen sker också under förhållanden som är under EU:s standard.

Att kunna utvinna sällsynta jordartsmetaller i Sverige hade minskat sårbarheten i tillförseln till svensk och europeisk industri.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.141