23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Prevas delårsrapport januari - mars 2015

| Medlemsnyhet | Företag Prevas AB

"Den trend som vi kände av i slutet av föregående år har fortsatt in i första kvartalet. Flera av våra nyckelkunder präglas av fortsatt försiktighet vad gäller investeringar vilket leder till långsammare beslutsprocesser."

JANUARI - MARS
Nettoomsättning 185,7 Mkr (188,1)
Resultat före av- och nedskrivningar 4,3 Mkr (11,2)
Rörelseresultat EBIT 1,4 Mkr (7,9)
Rörelsemarginal EBIT 0,7 % (4,2)
Resultat efter skatt 1,1 Mkr (5,8)
Resultat per aktie 0,10 kr (0,51)

VD-KOMMENTAR
Den trend som vi kände av i slutet av föregående år har fortsatt in i första kvartalet. Flera av våra nyckelkunder präglas av fortsatt försiktighet vad gäller investeringar vilket leder till långsammare beslutsprocesser. Samtidigt glider många projektbeslut i tiden på grund av svåra val rörande teknik, funktion, affärsnytta och produktivitet. Totalt har detta medfört svag beläggning och ett resultat som icke är tillfredsställande. Perioden påverkades även negativt av nedskrivningar i projekt.

Det nya affärsläget ställer nya krav på kompetens- och kapacitetsanpassningar samt ökad inre effektivitet. Detta har inneburit att vi har vidtagit ett antal lönsamhetsförbättrande åtgärder och fler är planerade. För att säkerställa Prevas leverans av projekt och att vi driver våra projekt framgångsrikt har Prevas Project Management Office förstärkts. Våra mest erfarna projektledare arbetar här med att styra, leda och coacha all projekthantering, från offerering till genomförande. Sammanfattningsvis genomför vi flera förbättringsåtgärder för att nå våra lönsamhetsmål. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för framtida tillväxt och stabil lönsamhet.

Kvartalet avslutades mera positivt. Vi har fått in ett flertal nya intressanta order från life science, fordons- och tillverkningsindustrin. Behovet av att utveckla ny, avancerad medicinsk utrustning och mHealth-lösningar är fortsatt ökande. De tuffa tekniska kraven som kunderna ställer inom life science har gjort Prevas till en av de marknadsledande i norra Europa. För att öka produktiviteten och konkurrenskraften investerar fordons- och verkstadsindustrin i intelligenta IT-lösningar och automation. Inom dessa två branscher har Prevas sedan länge många stora kunder som fortsätter investera i sina verksamheter.

I år firar Prevas sitt 30-årsjubileum. Företaget bildades vid IT-erans genombrott och är idag en ledande aktör i Norden inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation. Vi har under årens lopp skaffat oss en mycket bred branscherfarenhet och djup specialistkompetens. Vår utmaning idag är att tydliggöra hur denna erfarenhet och breda kompetens kan hjälpa företag att bli än mer innovativa, produktiva och kostnadseffektiva.

Digitaliseringen och att allt blir uppkopplat förändrar hur vi som konsumenter lever och interagerar i samhället samtidigt som den driver utvecklingen inom tjänstesektorn. Vi ser hela tiden nya innovationer som kommer ut på marknaden. Industri 4.0, Internet of Things och molnlösningar har fött nya kundbehov och nya möjligheter även för industrin.

Att förstå och att ta till sig dessa nya möjligheter och den nya tekniken är helt avgörande för nordisk industris fortlevnad och Prevas är en stark, långsiktig och kunnig partner i den processen.

Prioriteten framåt är att intensifiera säljarbetet och fortsätta arbetet med att positionera och paketera vårt erbjudande utifrån marknadens behov. I takt med att den nya tekniken rörande digitalisering och mobilitet nu mognar kommer projektbesluten att snabbas upp. Vi ser även nya kunder och branscher som har behov av hjälp med att ta till sig den nya tekniken. Detta kommer sammantaget gynna Prevas med sin breda tillämpnings- och djupa teknikkompetens.

Våra möjligheter har aldrig varit större och mer spännande än vad de är idag.

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

Medlemsnyhet

Företag
Prevas AB

Box 4, Legeringsgatan 18
721 03 Västerås
Sverige
Prevas AB

Kataloger mm.

Tipsa en kollega

0.079