Netikette – Guidelines till hur du som medlem använder portalens funktioner

Portalen är en seriös och populär mötesplats som dagligen besöks av många tusen besökare med fokus på svensk industri. För att kunna bevara en viss standard och läsvänlighet på Nordiska Medier i Göteborgs portaler är det viktigt att du som användare känner till portalens etikett när du bl.a. sätter in nyheter, söker leverantörer eller erbjuder ledig kapacitet.

Företagsprofil och sökord
Använd företagsprofilen till att presentera er verksamhet. Framhäv gärna era kompetenser och produkter, så att det blir tydligt för läsaren besökaren vad ni arbetar med. Sökorden är till för att stärka er profil och försäkra er om att ni kommer med i sökresultaten. Skriv endast information om den egna verksamheten i profilen som sökord.

1. Sätt in under rätt rubrik
Överväg vilken rubrik ditt uppslag passar bäst under. Kompetenser och jobbannonser hör inte hemma under ”Nytt från medlemmarna”, precis som produktnyheter inte hör hemma under t.ex. ”Maskiner” eller ”Kompetenser”.

2. Skriv kort och precist
Tänk på mottagarenoch anpassa din nyhet därefter. Det ska vara lätt att de viktiga upplysningarna i din nyhet. Det är ansträngande att läsa långa texter på en skärm – överväg om din nyhet kan kortas ner.

3. Överväg din överskrift
Rubriken och brödtexten ska ge läsaren en klar bild om vad nyheten handlar om eftersom. Under Kompetenser bör du alltid nämna i rubriken vilken slags kompetens det rör sig om, på produktsidan vilken typ av produkt det rör sig om och på maskinsidan vilken maskin det rör sig om.

4. Stavning och användning av specialtecken
Kontrollera din nyhet en extra gång så det inte finns stavfel eller andra fel som gör det svårt att läsa nyheten och som i värsta fall kan ändra textens mening. Undvik överdriven användning av specialtecken som t.ex. utropstecken eller punkter. Undvik att skriva hela rubriken eller större delar av texten med versaler.
5. Nyheter - endast en gång per dygn
För att undvika att nyhetsbrevet översvämmas av nyheter från ett fåtal företag, kan man endast sätta in en nyhet per dag. Dessutom får varje enskild nyhet endast sättas in en gång.

6. Använd bara dina egna nyheter
Sätt inte in nyheter om ditt företag som har publicerats i andra medier, om inte du har avtalat med journalisten att du får använda artikel. Det är nämligen journalisten och det enskilda mediet som äger rättigheten till artikeln.

7. Skriv bara om ditt företag
Skriv inte om andra företag eller personer. Portalen ger dig möjlighet att framhäva just ditt företag. Undvik att jämföra produkter och maskiner.

8. Produkter, Maskiner och Kompetenser
Sätt inte in samma produkt/maskin/kompetens flera gånger. Sätt in din produkt/maskin/kompetens en gång. Du kan efterföljande redigera dina inlägg och få dem med i nyhetsbrevet när du vill. Du kan ha två införanden per vecka under resp. Produkter, Maskiner och Kompetenser.

9. Återanvändning av tidigare annonser.
Återanvänd en annons med måtta. Vänta minst 3 veckor före ni sätter in samma annons igen.

10. Bra ”kommentera praxis”
Håll en god ton i kommentarerna, undvik personangrepp och kommentarer med marknadsföringsmässig karaktär. Länka endast i din kommentar om det är relevant för debatten. Var uppmärksam på att debatten modereras av portalens redaktion.Om ovanstående netikett inte respekteras, förbehåller Nordiska Medier i Göteborg sig rätten att ändra eller ta bort material.

Tipsa en kollega

0.038