23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Rekonstruktion som ett alternativ till Konkurs

Konkurs innebär en fullständig avveckling av ett företag. Verksamheten och dess tillgångar kan säljas på den öppna marknaden, och som företagsägare förlorar du möjligheten att fortsätta leda och styra företaget. Konkurs är i huvudsak lämpligt för företag där det inte finns realistiska möjligheter att lösa de ekonomiska problemen och återställa lönsamheten.

Rekonstruktion, å andra sidan, har som mål att ge livskraftiga företag en chans att hantera tillfälliga betalningssvårigheter och återhämta sig. En företagsrekonstruktion är en frivillig process som bygger på företagets samarbete och medverkan. Målet med rekonstruktionen är att företaget ska fortsätta att existera och verka även efter att rekonstruktionen har avslutats. Under en företagsrekonstruktion behåller ägarna och ledningen kontrollen över företaget. Om du vill, gör en rekonstruktion med hjälp av RekonstruktionsGruppen.

Tingsrätten är de som utser en rekonstruktör. Denne fungerar som rådgivare till företagsledningen. Rekonstruktören har även en skyldighet att säkerställa att fordringsägarnas intressen tas i beaktande. Företagsledningen kan fortfarande fatta beslut, genomföra åtgärder och ingå avtal med kunder och leverantörer även under rekonstruktionsperioden, men detta görs i samråd med rekonstruktören, och vissa åtgärder kräver rekonstruktörens godkännande.

När rekonstruktionen är avslutad upphör rekonstruktörens uppdrag. Samtidigt har företaget löst de ekonomiska problemen och kan fortsätta drivas med lönsamhet. Detta innebär att företaget kan återhämta sig och bibehålla sin verksamhet istället för att gå i konkurs.

Varför bör man överväga att ansöka om rekonstruktion?

Rekonstruktion är ett lämpligt alternativ för företag som i grunden har en livskraftig affärsidé, men som för närvarande eller inom en snar framtid har svårigheter med att betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning. Att initiera en rekonstruktion innebär en betydande insats från företagsledningens sida, men om rekonstruktionen lyckas, öppnar det ofta dörren till en positiv framtid för företaget.

Vem har rätt att ansöka om rekonstruktion?

I princip kan alla som bedriver näringsverksamhet ansöka om företagsrekonstruktion. Det innebär att företag i olika former, såsom enskilda firmor, handels- eller kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar, samt aktiebolag, formellt sett har möjlighet att ansöka om företagsrekonstruktion, så länge de uppfyller näringsverksamhetskriterierna. Även om aktiebolag oftast är de som ansöker om och genomför rekonstruktioner, krävs en individuell bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om verksamheten är lämplig för en rekonstruktion.

Hur skyddas företaget under rekonstruktion?

Under en pågående rekonstruktionsprocess finns det flera skyddsåtgärder som gäller för att säkerställa företagets överlevnad och möjlighet att återhämta sig:

Skydd mot konkurs: Borgenärer vars fordringar uppstod före ansökan om rekonstruktion har normalt sett inte rätt att begära företaget i konkurs som en första åtgärd. Tingsrätten kommer att vilandeförklara konkursansökningar, såvida inte borgenären kan påvisa att rekonstruktionen är osannolik att lyckas och bör avbrytas.

Skydd mot utmätning: Under rekonstruktionen skyddas företaget också från utmätning av Kronofogden för skulder som uppstod före ansökan om rekonstruktion. Detta ger företaget andrum och möjlighet att fokusera på att lösa sina ekonomiska problem utan att distraheras av utmätningar.

Skydd av pågående avtal: En tredje viktig skyddsåtgärd är att företaget är skyddat från leverantörers möjlighet att säga upp avtal som ingicks före ansökan om rekonstruktion på grund av företagets betalningssvårigheter. För att detta skydd ska gälla, måste företaget i rekonstruktionen förklara att man önskar att avtalen fortsätter och samtidigt uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal.

Dessa skyddsåtgärder är utformade för att ge företaget en möjlighet att andas ut, lösa sina ekonomiska utmaningar och återfå stabilitet utan att bli störd av konkurs, utmätningar eller uppsägning av viktiga avtal. Det ger företaget en bättre möjlighet att lyckas med rekonstruktionen och fortsätta sin verksamhet.

Tipsa en kollega

0.015