23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Kurs

Miljörevision med fokus på ISO 14001, 1 dag

Totalt SEK 7 500 exkl. moms
Period(er)
den 11 september 2024 den 11 september 2024
den 20 november 2024 den 20 november 2024

Vår kurs miljörevision med fokus på ISO 14001 är kursen för dig som är eller ska bli internrevisor och behöver vässa dina praktiska kunskaper om hur man reviderar ett ledningssystem som bygger på kraven i ISO 14001. Du får även en överblick av de viktigaste författningskraven på miljösidan samt förmåga att revidera dessa i praktiken.

Internrevision är ett utmärkt förbättringsverktyg. Det kan hjälpa oss att synliggöra våra styrkor och våra brister samt belysa verksamhetens förbättringsområden. En internrevision har som hyvudsyfte att utreda om ledningssystemet genererar de värden organisationen önskar samt att granska efterlevnaden av kraven i ISO-standarden. För att kunna göra detta krävs inte bara kunskap om miljöfrågor och ISO 14001 utan även grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning och revisionsmetodik.

Kursen ger dig
Kursen ger dig fördjupade kunskaper och en utvecklad förmåga att utföra revision av ett miljöledningssystem (specifikt eller integrerat) som baseras på ISO 14001.

Under utbildningen går vi igenom ISO 14001 ut ett revisionsperspektiv. Vi övar på hur man planerar och förbereder revision på ett verkningsfullt sätt. Under övningarna kommer du få identifiera vilka roller du behöver träffa som miljörevisor, vilka frågor som lämpligen bör ställas och vilka bevis som du bör granska. Exempel på områden vi kommer att öva revision på är miljöaspektbedömning och hur miljöaspekterna styr prioriteringar och det löpande arbetet samt ledarskap, strategi och målstyrning. Utöver detta får du som kursdeltagare grundläggande kunskap om viktiga miljökrav fastställda i miljölagar och förordningar och hur dessa kan bli en del av revisionens omfång.

Våra kursledare har lång erfarenhet av olika typer av revisioner, vilket innebär att de kan ge handfasta råd och tips direkt från verkligheten om hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för hur man reviderar en verksamhets miljöarbete och miljöledningssystem med fokus på ISO 14001.

Det finns inget krav på att ni har ett ledningssystem certifierat eller byggt enligt ISO 14001 idag. Utbildningen passar bra som ett komplement för dig som redan gått vår kurs i revisionsmetodik och/eller har tidigare revisionserfarenhet inom till exempel kvalitets- eller arbetsmiljöområdet.

Ur kursens innehåll

  • Introduktion till miljöledning och miljörevision
  • Genomgång av ISO 14001:2015 ur ett revisionsperspektiv
  • Genomgång av viktiga författningskrav på miljösidan
  • Revidera krav kopplat till miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv
  • Revidera krav om ledarskap, strategi- och målstyrning
  • Revidera krav om utlagda processer d.v.s. leverantörer/entreprenörer
  • Revidera hur ledningssystemets verkan följs upp och utvärderas

 

Kurstillfällen

  • 2024-09-11 Distans
  • 2024-11-20 Distans

Anmälan

Kurstillfällen på distans
Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Ramboll Utbildning
Vädursgatan 6
402 27 Göteborg
Göteborgs stad
Sverige
VAT nummer: SE5561330506

Kontaktperson

Sofia Askengren
Marketing & Communication
+46 10 6153126 sofia.askengren@ramboll.se

Utbildningsadress

Alla regioner
Sverige

Tipsa en kollega

0.047