23948sdkhjf

Nytt projekt vill bidra till stålindustrins omställning

OXELHY är ett projekt inom innovationsprogrammet Metalliska material som syftar till att visa möjligheter med elektrisk värmning eller väteförbränning jämfört med konventionella metoder vid återvärmning av stål. Projektet vill därmed bidra till en mer koldioxidneutral ståltillverkning.

Trots att allt fler stålindustrier ersätter konventionella fossilbränslebaserade värmningsprocesser med miljövänligare alternativ, är kunskapen begränsad. Många brister i kunskap kring hur de alternativa metoderna påverkar oxidering och slutegenskaper hos materialen, men även hur metoderna kan optimeras i produktionsstadiet.

I pressmeddelandet framgår det att OXELHY:s mål kommer att uppnås genom att utresa hur ytoxideringen hos stål påverkas av de processvillkor som finns vid vätegasförbränning och flexibiliteten hos elektriskvärmning under kontrollerad atmosfär.

Andrea Olivas är forskare på Swerim och projektleder OXELHY. Hon menar att projektet syftar till att stärka svensk stålindustrin förmåga att nå ett fossilbränslefritt samhälle.

– Detta genom att möta utmaningar inom tillämpningsområdet elvärme och vätgasförbränning som alternativa uppvärmningsmetoder för värmeprocesser inom stålproduktion. Vi förväntar oss även att kunskapen från OXELHY kommer kunna överföras till de flesta andra led i värdekedjan för att visa stålproducenter och slutanvändare, potentialen med elvärme och vätgasförbränning, säger Andrea Olivas i pressmeddelandet.

Projektet har en budget på fyra miljoner kronor, där 1,9 miljoner kommer från Vinnova.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.11