23948sdkhjf

Därför spelar koppar stor roll i cancerforskning

Ny kunskap visar hur metallen koppar kan hjälpa utvecklingen av behandlingsmetoder och nya läkemedel mot cancer.

Mänskliga celler är beroende av små, små mängder koppar för att kunna utföra sina biologiska och helt livsnödvändiga processer.

I ett pressmeddelande framgår det att studier visar en förhöjd kopparhalt i tumörceller och blodserum hos patienter med cancer. Det går därför att dra en slutsats om att cancerceller kräver mer koppar än friska celler. Högre kopparnivåer betyder i sin tur fler aktiva kopparbindande proteiner.

− Därför är dessa proteiner högintressanta att studera när det gäller utveckling av cancer och djupare kunskap om dem kan leda till nya måltavlor för behandling för sjukdomen, säger Pernilla Wittung-Stafshede, professor i kemisk biologi vid Chalmers, i pressmeddelandet.

För att cancerceller ska kunna växa krävs ett protein som kallas Memo1. Tidigare forskning har visat att när genen för Memo1 inaktiveras minskar möjligheterna att bilda metastaser.

Nu har en studie publicerats av en forskargrupp från Chalmers som ville undersöka sambandet mellan Memo1 och koppar. Genom olika tester undersökte forskarna Memo1-proteinets förmåga att binda kopparjoner. Det framkom att proteinet bara binder den reducerande formen av koppar, vilket är vanligast förekommande i en levande cell.

Upptäckten är av allra högsta vikt då den visar att reducerande koppar, även om den behövs i kroppen, också bidrar till redoxreaktioner som kan skada och döda cellerna.

När Memo1 bundit till koppar, hindrades metallens giftiga redoxreaktioner.

− Det innebär en risk för tumören att vara beroende av mycket koppar eftersom den kan framkalla kemiska reaktioner som är skadliga för cancercellerna. Vi tror att Memo1, genom att binda koppar när det behövs, skyddar cancercellerna så att de kan fortsätta leva och spridas, säger Pernilla Wittung-Stafshede.

Forskarna vill vidare studera sambandet mellan kopparjonerna och Memo1 och dess relevans för utvecklingen av cancer.

− När vi utökar vår grundläggande kunskap om kopparbindande proteiners roll för cancerceller öppnar vi också dörren för nya behandlingar, säger Pernilla Wittung-Stafshede avslutningsvis i pressmeddelandet.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.105