23948sdkhjf

Undersökningstillståndet kan äventyra naturen – godkänns

Rare Energy Metals har ansökt om undersökningstillstånd för mineraler i bland annat Ekebol och Dals Långed i Bengtsfors kommun. Tillståndet har nu godkänts av Bergsstaten.

Företaget från Australien har fått tillstånd att söka efter koppar, silver, guld, skandium, yttrium samt lantan och lantanoider. Förhoppningen är att hitta fynd av koncessionsmineraler – vilket anses särskilt nödvändiga för samhället.

Rare Energy Metals har planer på att borra, genomföra geofysiska mätningar och undersöka bergartens geografiska utbredning och egenskaper.

Länsstyrelsen i Västa Götaland har inget emot undersökningstillståndet, förutsatt att det sker i samförstånd med Länsstyrelsen gällande fältarbeten som påverkar områdenas naturvärden mer. I sitt yttrande har Länsstyrelsen pekat på vissa känsliga och värdefulla natur- och kulturmiljöer i området, som exempelvis strandskydd och fornlämningar.

Bengtfors kommun är inte nöjda med beslutet. De anser att en gruvdrift i området riskerar äventyra de natur- och kulturhistoriska värdena.

Undersökningstillstånden gäller i tre år, med start 27 september.

Källa: Dalslänningen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.109