23948sdkhjf

Sammanställning: Metallernas prisutveckling under sommaren

Metallprisernas upp- och nedgångar i juni och augusti präglades av oron på världsmarknaden. Bidragande faktorer var bland annat räntehöjningar och inflationshotet, men också lättnades i Kinas tillverkningsindustri och positiv syn på framtiden. Det skriver SGU på sin hemsida.

Järnmalm: Under juli var järnmalmspriset på sina lägsta nivåer på åtta månader. Men ökade sedan under augusti till följd av nyheten om ekonomiskt stöd till Kinas fastighetssektor och den förbättrade lönsamheten för kinesiska stålverk. Uppgången nedtonades senare av global finansiell oro och begränsningar i Kinas stålproduktion.

Koppar och zink: I mitten på juli månad låg priset på koppar på 7 000 dollar per ton, vilket är lägsta nivån sedan 2021. Men den minskade inflationstakten i USA gjorde att priset vände uppåt igen, i augusti. Priset väntas fortsätta stiga på grund av energiomställningen. Även zink hade svag prisutveckling under sommarmånaderna med stigande pris i augusti.

Guld och silver: Guldets pris återspeglades av centralbankernas räntehöjningar med prisnedgång i juni som sedan vände upp i juli. Under augusti sjönk priserna igen, vilket berodde på den starka utvecklingen av den amerikanska dollarn.

Silver hade en mer dramatisk prisutveckling då den var efterfrågan av både investerade och tillverkningsindustrin.

Batterimetallerna nickel, kobolt och litium: Metallerna har återhämtat sig sakta men säkert efter nedstängningar på grund av pandemin, invasionen av Ukraina och den ökade inflationen.

Litiums pris nådde stabila nivåer i juni då efterfrågan från tillverkningsindustrin i Kina ökade. Priset på nickel nådde sina lägsta siffror i juli. Priset gynnandes av minskad inflationstakt i augusti men dämpades sedan av minskad efterfrågan från Kina.

Priser på kobolt sjönk under sommaren men stabiliserades i augusti efter återupptagandet av Kinas tillverkningsindustrin och lösta logistikproblem i Kongo.

Källa: SGU

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.111