23948sdkhjf

Metallarbetare bland de mest utsatta för arbetsolyckor

Afa Försäkrings publicerade nyligen sin årliga rapport som visar att antalet arbetsolycksfall där individen skadats allvarligt har minskat 2020, jämfört med 2019. Antalet långa sjukfall minskade också under samma period.

En bidragande orsak till det minskade antalet allvarliga arbetsolycksfall tros vara pandemin som på många sätt påverkade arbetsmarknaden. Anna Weigelt är chef för analysavdelningen på Afa Försäkring och hon tycker sig se tydliga kopplingar mellan just pandemin och statistiken.

– Frånvaron bland anställda ökade både på grund av sjukdom och permitteringar. Olycksfallen har därför minskat i branscher där sysselsättningen och aktiviteten har påverkats negativt av pandemin, säger Anna Weigelt i pressmeddelandet.

Den absolut vanligaste orsaken till allvarlig arbetsfallolycka är fallolycka, följt av lastningsolycka.

– Fallolyckor utgör en dryg tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Bland kvinnor är fallolyckor vanliga inom vård- och omsorgsyrken och då särskilt fall i samma nivå. För män sker de flesta fallolyckor inom betong-, bygg- och anläggningsarbete och metall- och övrigt industriellt arbete och då är det vanligare med fall från höjd, exempelvis från stegar och byggnadsställningar, säger Anna Weigelt. Hon fortsätter:

– Näst efter fallolyckor är den vanligaste olyckstypen lasta, lossa, bära eller flytta. Olyckstypen drabbar främst yrkesgrupperna metall- och övrigt industriellt arbete och yrkesförare, och leder ofta till skador i fingrarna.

Statistiken är hämtad från Afa Försäkrings skadedatabas och innefattar försäkrade fram till 2020. Den årliga rapporten är Sveriges mest övergripande inom området.

Källa: Pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.094