23948sdkhjf

Biokol – en del i framtidens järngjutning?

I ett nytt forskningsprojekt, ReFound, är syftet att minska kol i atmosfären och på så sätt skapa en minskad klimatpåverkan. Detta genom att ersätta fossilt kol med biokol vid järngjutning.

Rent kol används dels som legeringsämne för sammansättning av gjutjärn, dels som tillsats i bentonitbunden formsand. Grundtanken är att i stället för att bryta fossilt kol för de här användningsområdena, ska kol som redan finns på jordytan och i atmosfären användas. Resultatet blir mer effektiv användning av de kol som redan cirkulerar i vårt ekosystem samt att nettotillförseln av kol och koldioxid till atmosfären upphör.

Kunskapen kring hur biokol används i de här processerna är i dagsläget lågt. Projektets arbete fokuserar därför till en början mot lämpliga tekniska kvaliteter av biokol och hur de ska tillsättas till smältan. Även hur biokol förändrar formsandens egenskaper undersöks. Utfasningen kommer även att miljöbedömas ur både emissionssynpunkt och livscykelperspektiv.

Den första delen av arbetet kommer att utföras på RISE, Research Institute of Sweden, försöksgjuteri och på gjuterilaboratoriet. Försöken kommer sedan att flyttas till gjuteriernas egen produktion så snart biokolet kan tillsättas på ett lämpligt och säkert sätt.

I det här projektet ska fossilt kol substitueras med biokol i smältprocessen och bentonitbunden formsand i järngjuterier. För att kunna nå detta mål behöver vi hitta rätt sammansättning och kvalitet för biokol som kan användas, men också den teknik som fungerar bäst. Miljöeffekten av att ersätta fossilbaserat kol med biokol vid järngjutning kommer att utvärderas. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med svensk industri för att minska utsläppt av växthusgaser i gjuteriprocessen och nå klimatmålen, säger Mahsa Saeidpour, forskare på RISE och projektledare för ReFound, i ett pressmeddelande.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.078