23948sdkhjf

Nordic Iron ores kvartalsrapport: från förberedelse- till genomförandefas

Nordic Iron ore som har för avsikt att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg sammanfattar årets första kvartal.

De tre största händelserna har enligt bolaget varit undertecknandet av en avsiktsförklaring kring fortsatt utveckling av projektet med Cargill International trading, att företaget utsett en ny vd och att den kortfristiga låneförbindelsen förlängdes till och med september 2022.

Intäkterna uppgick till 0 kronor precis som förra året.

Resultat efter skatt uppgick till minus 1,6 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra minus 2,7 miljoner.

Likvida medel uppgick till 5,7 miljoner kronor att jämföra med förra årets 8,1 miljoner.

Lennart Eliasson, interim vd kommenterar kvartalet: 

– Det gångna kvartalets dominerande händelse var naturligtvis den ingångna avsiktsförklaringen med Cargill International trading, en av världens ledande aktörer inom handel med råvaror.  

– Under årets första månad diskuterades formuleringar och avtalsvillkor innan avtalet slutligen kunde signeras och offentlig­göras. Cargill inledde sedan en genomgång av projektet inför ett bindande beslut att investera i Nio.

– I ett första steg är det fråga om en investering om 50 miljoner kronor i samband med en kapitalanskaffning om totalt minst 100 miljoner kronor för finansieringen av organisations­upp­byggnad och förberedelsearbete inför starten av anläggningsarbetena. Därefter ska Cargill enligt avsiktsförklaringen stötta bolaget som aktiv delägare och arbeta med Nio för att utveckla produkter och marknader, samt ombesörja försäljning av framtida produktion.

– Det är således ett relativt omfattande paket av avtal som ska förhandlas fram, vilket kommer att ta tid och resurser i anspråk. Ambitionen är dock att överen­skommelsen ska vara klar under andra kvartalet.

Han ger också en framåtblick:

– För innevarande kvartal är prioriteringarna naturligtvis primärt att slutföra förhandlingarna med Cargill samt att förbereda, och om möjligt hinna genomföra, den kapitalanskaffning som förhandlingarna avser att leda fram till. Givet att vi kommer i mål med detta är en viktig grundsten lagd för projektets egentliga genomförande.

– Organisationsuppbyggnaden har redan påbörjats i och med att min efterträdare kontrakterats. Om allt går enligt plan kommer Ronne Hamerslag att få tillträda i ett läge när Nio äntligen kan lossa bromsarna och köra på för fullt.

Om Nordic Iron ore

Nordic Iron ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.172