23948sdkhjf

Gränges kvartalsrapport: högsta rörelseresultatet någonsin

– Det är därför glädjande att kunna presentera ett resultat för det första kvartalet 2022 som innebär Gränges högsta rörelseresultat någonsin i ett enskilt kvartal. Att vi når dit under ytterst svåra omständigheter är ett kvitto på att Gränges decentraliserade organisation fungerar väldigt väl, kommenterar Gränges vd Jörgen Rosengren i rapporten.

Nettoomsättningen ökade till 6 080 miljoner kronor från motsvarande period förra året då nettoomsättningen låg på 4 043 miljoner.

Periodens resultat ökade till 261 miljoner kronor. Förra året var mostvarande siffra 239 miljoner.

Kassaflöde före finansieringsverksamheten justerat för expansionsinvesteringar och förvärv uppgick till minus 1 224 miljoner kronor att jämföra med förra årets minus 55 miljoner.

– Det kraftigt ökade aluminiumpriset påverkar inte Gränges rörelseresultat, men leder till ökat rörelsekapital och därmed svagt kassaflöde, kommenterar vd och tillägger:

– Vidare drabbas vi av stora kostnadsökningar på frakt, energi och vissa legeringsämnen samt av den allmänt höga inflationen. Vi avser att kompensera fullt ut med produktivitet, prishöjningar och överföring av kostnader till kund, vilket har krävt ett intensivt arbete under det senaste halvåret.

Det är dock svårt att sia om framtiden.

– Kriget i Ukraina påverkar Gränges liksom alla bolag med verksamhet i Europa, kommenterar Jörgen Rosengren och fortsätter:

– I Kina har ökad spridning av covid-19 fått dramatiska följder. Stora nedstängningar i Shanghai, där vår fabrik ligger, har medfört betydande störningar för all industriell verksamhet.

– Utvecklingen i Kina är mycket svår att förutsäga. I bästa fall begränsar sig bortfallet i produktion och försäljning till april, men det kan också fortsätta fram till sommaren. Även utvecklingen av kriget i Ukraina samt omvärldens reaktioner på det är omöjliga att
förutse. Sammantaget verkar det dock redan nu sannolikt med omfattande störningar i kundledet både i Kina och i industrin globalt under det andra kvartalet. Vi behöver också vara beredda på ytterligare kraftiga kostnadsökningar.

– Å andra sidan har vi höga ambitioner. Vi avser att fortsatt föra över kostnadsökningar till kund. Vi planerar att gradvis öka volymen i våra nya anläggningar under året. Vi eftersträvar flexibilitet och högt kapacitetsutnyttjande, och därmed stabil intjäning, även vid kraftiga svängningar i marknaden. För närvarande bedömer vi att försäljningsvolymen under det andra kvartalet kommer att vara lägre än under det starka andra kvartalet 2021. Även om marknadens efterfrågan förväntas stödja en försäljningsvolym motsvarande den i andra kvartalet 2021, så förväntar vi att försäljningsvolymen i Asien kommer att påverkas negativt i proportion till längden på nedstängningen i Shanghai.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Efter ökat antal konkurser – Arbetsförmedlingen kan få 50 extra miljoner
Spetsad branschkompetens när unika digitala utbildningar lanseras
Investerar 280 miljoner i kolfri stålåtervinningsanläggning
Avancerad stöld – tjuvar fick med sig 15 ton stål
LKAB vill uppmärksamma eldsjälar med nytt stipendium
Hydro tillverkar första byggsystemet av 100 procent återvunnet aluminium
Andra Nordiska Medier
Verkstäderna
Process Nordic
UochD

Tipsa en kollega

0.22