23948sdkhjf

Nickelresultaten försenade

Nya resultat från spanska Corcelprojektet stödjer uppskattningen av 60 miljoner ton med 0,25 procent nickel.

Eurobattery Minerals meddelar att ytterligare analysresultat har mottagits från de borrhål som gjordes under 2021 års borrningskampanj inom bolagets spanska Corcelprojekt.

Men på grund av covid-19 är leveranserna av nödvändig information från ALS-labbet försenade. Informationen väntas nu inkomma under andra kvartalet 2022.

Resultat har erhållits från 5 borrhål av de totalt 7 diamantborrhål med en total borrad längd på 1134 meter som borrades under 2021 års kampanj. Sektioner med förhöjda halter av nickel, koppar och kobolt påträffades i alla borrhål och för dessa finns resultat tillgängliga.

Dessa resultat, tillsammans med de som erhölls under borrkampanjen 2019, bekräftar intresset för Ni-Cu-Co-fyndigheten i Corcel-projektet och, med hänsyn till storleken på den anomala zonen, syns en fyndighet av betydande storlek.

– Med 70 procent av analyserna presenterade så kan jag försäkra att resultaten är lika tillfredsställande som vi tidigare meddelat. Vi väntar nu med spänning på att få den ackrediterade resurscertifieringen som gör det möjligt för oss att planera nästa steg för vårt nickelprojekt i hjärtat av Europa. Den tragiska utvecklingen i vår region har ännu en gång understrukit vikten av vårt behov av europeisk självförsörjning för dessa kritiska batterimineraler, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals i ett meddelande.

Företaget väntar nu på att få resterande resultat för att kunna utvärdera den verkliga potentialen för det undersökta området och få en ackrediterad resurscertifiering under andra kvartalet 2022.

Samtidigt offentliggör de första resultaten från borrkampanjens fas 2, som avslutats vid Finncobalt Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet i östra Finland. 

Tidigare borrkampanj under 2020 bekräftade en ökning av resursen på cirka 100 procent.

– Utifrån vad vi vet hittills har borrningarna bekräftat vårt antagande om förbindelsen mellan Hautalampis och Mökkivaaras resursområden. Det betyder att vi med största sannolikhet har ett cirka 2,5 kilometer sammanhängande mineralresursområde. Detta kommer att medföra att den framtida gruvverksamheten blir mer effektiv och ekonomisk. Vi är givetvis mycket angelägna om att få resterande resultat så fort som möjligt och därmed besvärade över förseningen från ALS-laboratoriet i Irland, som skett på grund av omständigheter utom vår kontroll, kommenterar Roberto García Martínez i meddelandet.

Eurobattery Minerals är ett svenskt gruvföretag vars vision är att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Tipsa en kollega

0.14