23948sdkhjf

Han djupdyker i pulverbäddsprocessen

Utvecklingen av den additiva tillverkningens ekosystem har flera tunga punkter. Kvalitetssäkring, pulver-, material- och processutveckling är tre av de fem högst prioriterade områdena för nationellt stöd, identifierade av den svenska industrin. Det utgår projektet Comlink inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material från.

– Det ska bli riktigt roligt att djupdyka i pulverbäddsprocessen och ta hjälp av såväl modellering och simulering som experimentella metoder. Förutom, eller kanske tack vare, problemets komplexitet, så finns industripartners och intressenter från hela värdekedjan med i konsortiet, vilket i sig också är väldigt stimulerande, säger David Ohlsson, forskare på Rise och projektledare för Comlink i ett meddelande.

För projektets industripartner har identifierat att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel, brade crash och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för Laser powder bed fusion, LPBF-processen.

Hittills ska forskning och utveckling inom LPBF till stor del ha drivits av experimentell teknik. För geometrioberoende studier används ofta lättprintade testobjekt. I dessa fall ska risken för byggfel och defekter vanligtvis vara låg, och experimentell undersökning normalt räcka. Men för temperaturdrivna fenomen ska det krävas geometriberoende, större och mer komplexa testobjekt. Den komplexa fysiken i LPBF-processen ska kräva flerskaliga modelleringsstrategier inramade i ett omfattande valideringsramverk.

I projektet ska en simuleringsdriven metodik utvecklas, validerad genom analys av situövervakning data och experiment. Metoden ska tillämpas på slutanvändarkomponenter, vilket förebygger bygginducerade defekter genom processoptimering.

Comlink har en total budget på 6,9 miljoner kronor varav 3,4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Tipsa en kollega

0.188